Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

9 December – Wendt U Naar Mij Toe

Wendt u naar Mij toe, wordt behouden, alle gij einden der aarde! Want Ik ben God en niemand meer. Jesaja 45:22

Als we uit pijnlijke ervaring weten wat het is om aan ‘de einden der aarde’ te zijn, zegt de Heere niet: ‘Genees uzelf, maak uzelf beter’. Hij geeft ons geen lange lijst met taken die we moeten uitvoeren, of met voorschriften die we moeten naleven, en als we het ene hebben gedaan en het andere uitgevoerd, en het getal en gewicht der tichelstenen volledig heeft geleverd (Ex. 5:18), zal Hij Zich naar ons toewenden. Maar de Heere spreekt tot ons in onze droevige toestand: ‘Hier, arme, schuldige, armzalige afvalligen; u die niets dan zonden en schuld hebt; u die niet uzelf kunt zegenen, redden of troosten; wendt U naar Mij toe.’ Hij zegt niet: ‘Doe dit, en dan zal Ik verschijnen; help uzelf een beetje, en dan kom Ik tot u om u te helpen’, maar Hij zegt tegen ons, terwijl we in ons vuil, onze schuld en schaamte zitten: ‘Wendt U naar Mij toe’, en terwijl Hij spreekt geeft Hij de kracht. En zodra we zien, worden we gered door die blik, gezegend door die blik, genezen door die blik. Zodat het enige wat we hoeven te doen is ons naar Hem toe te wenden terwijl Hij spreekt. Het is beslist waar dat Hij Zelf de kracht geeft om het te doen, want ‘zonder Hem kunnen wij niets doen’. Zijn roemrijke Persoon, verzoenend bloed, rechtvaardigende rechtvaardigheid, en stervende liefde aanschouwen met het oog van het geloof, zal ons meer goed doen en zal meer echte vrede in ons hart brengen dan we elders in duizend jaar kunnen krijgen. Welnu, deze verborgenheden te kennen door middel van goddelijk onderwijs, is te weten wat wezenlijke godvruchtigheid is. Iets hiervan te weten, is iets te weten van wat ware vroomheid is; en iets hiervan te weten, maakt iemand uiterlijk en innerlijk heiliger dan alle goede werken of vrome voornemens ter wereld.

Lezen: Psalm 22:24-32

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

Translate

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN