Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

1 November – Een Hoog Vertrek

En de Heere zal een Hoog Vertrek zijn voor de verdrukte, een Hoog Vertrek in tijden van benauwdheid. En die Uw Naam kennen, zullen op U vertrouwen, omdat Gij, Heere, niet hebt verlaten degenen die U zoeken. Psalm 9:10-11

Als we ooit tijden hebben ondervonden waarin de ziel in benauwdheid verkeerde (en we moeten zelf uitmaken of dat het geval is), namen we onze toevlucht tot de Heere. Er is geen ander naar wie we toe kunnen gaan. We kunnen elke arm behalve de Zijne proberen, we kunnen elke kant uitkijken, behalve de goede, en we kunnen op elke staf leunen behalve op de ware. Maar vroeg of laat zullen we hier op uitkomen, dat niemand anders dan de Heere God Almachtig, Die hemel en aarde heeft geschapen, Die onze ziel en ons lichaam heeft gemaakt, Die ons heeft behouden en behoed tot het huidige moment, Die aan ons bed staat en langs ons pad, en altijd voor ons oplet, en Die Zijn geliefde Zoon heeft gezonden als offer voor de zonde — dat niemand anders dan deze eeuwige Schepper, Behouder en Verlosser, Die hemel en aarde heeft gemaakt en in stand houdt, vrede, vergeving en troost tot ons hart kan spreken. Maar u zult hebben opgemerkt dat in de tekst wordt gesproken van ‘tijden van benauwdheid’. De tekst omschrijft gelukkig niet wat deze tijden zijn, hoe veel en hoe lang ze duren. Ook wordt niet beschreven wat die benauwdheid zal zijn. Wat voor benauwdheid een kind Gods ook overkomt, het is een ‘tijd van benauwdheid’. En hoe lang of hoe kort die ook duurt, het blijft een ‘tijd van benauwdheid’. En in deze tijden van benauwdheid zal de Heere zijn Hoog Vertrek, zijnToevlucht zijn. Maar hoe heerlijk is het dat we in deze tij den van benauwdheid een God hebben naar Wie we toe kunnen gaan; dat we ervaren dat er eeuwigdurende armen zijn om op te leunen, dat er een genadig oor is waarin we onze klachten kunnen uitstorten, dat er een hart is, een medelevend hart, in de borst van de Heere des levens en der heerlijkheid, dat met ons te doen heeft; te weten dat er een hand is die verlichting brengt, en soms verlichting van die almachtige en genadige hand te ervaren!

Lezen: Psalm 9

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

Translate

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN