Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

2 November – Een Hoog Vertrek

En de Heere zal een Hoog Vertrek zijn voor de verdrukte, een Hoog Vertrek in tijden van benauwdheid. En die Uw Naam kennen, zullen op U vertrouwen, omdat Gij, Heere, niet hebt verlaten degenen die U zoeken. Psalm 9:10-11

De schuld van de zonde drukt zwaar en krachtig op menig gevoelig geweten. De kinderen van God gaan er vaak onder gebukt met smart;, ze vervult hen met angst over wat in de toekomst hun deel zal zijn; ze werkt hen tegen de grond en houdt hen daar, en ze doet hen vaak zuchten en steunen onder de zware last die op hun schouders ligt. Maar het is juist deze druk die, in de handen van de Geest, hen ertoe leidt de Heere tot hun Hoog Vertrek te maken. We hebben zware lasten nodig om ons op een bepaald punt in onze ziel te brengen. We gaan vaak lichtvaardig met de dingen Gods om, oordelen aan de hand van een paar leerstellingen zonder hun kracht en zegen in onze zielsbeleving te kennen. En sommigen houden het jaren vol om de waarheid heen te draaien, zonder de kracht ervan werkelijk te ervaren. Ze zijn tevreden met een rechtzinnig geloof zonder de zoete smaak van goddelijke waarheden te proeven die aan hun gewetens worden geopenbaard. Welnu, als de Heere barmhartigheid en liefde kenbaar wil maken – als Hij vastbesloten is dat iemand dient te weten dat Hij de enige Toevlucht is —legt Hij lasten op zijn rug, brengt Hij schuld in zijn geweten, laat Hij hem zijn verborgen zonden zien, geeft Hij hem het gevoel dat hij de grootste zondaar is. Telkens wanneer dit door de Geest op iemands geweten wordt gelegd, zal dit hem vroeg of laat naar de Heere als zijn Hoog Vertrek doen gaan. ‘Wat kan ik doen; ’ zegt de arme belaste ziel, ‘welke hulp kan ik van een mens verwachten? Welke verlossing kan ik in mezelf vinden, een arme, schuldige stakker, die gebukt gaat onder de zondelast?’ Dit zal hem op zoek doen gaan naar de Heere als zijn Hoog Vertrek, want er is geen ander naar wie hij kan vluchten.

Lezen: Psalm 46

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

Translate

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN