Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

8 Maart

En Hij heeft u als gij dood waart in de misdaden, en voorhuid uws vieses, mede levend gemaakt met Hem, al uw misdaden u vergevende. Kolossensen 2:13

De opstanding van Christus was het zekere onderpand en de verdienstelijke oorzaak van de wedergeboorte der Kerk. De ganse schare der uitverkorenen was „tezamen levend gemaakt met Christus”, zowel als tezamen met Hem opgewekt, dat is: geestelijk geheimzinnig levend gemaakt, zoals zij geestelijk geheimzinnig was opgewekt; levend gemaakt in een geestelijke geheimzinnige wedergeboorte der ziel, zowel als opgewekt in een geestelijke geheimzinnige wedergeboorte des lichaams. Hoe wonderlijk is dit, dat elke ziel in der tijd levend gemaakt tot het leven met God, zulks is, omdat hij geheimzinnig levend gemaakt is als een lid van Christus, toen Hij uit de dood werd opgewekt. Beschouw de gehele schare der uitverkorenen als dood in de zonde. Beschouw ze dan een voor een in hun talloze menigte, levend gemaakt in de gehele loop der tijden. Beschouw de kracht, die is in de wedergeboorte van ieder persoon. Sla dan een oog op het levend maken van het dode lichaam van Christus, zoals het was vóór de opstanding en de ganse schare der uitverkorenen geheimzinnig levend gemaakt met Hem. Ziet gij daarin geen daad van oneindige macht, en een macht samenvloeiende met liefde en genade? Waar zijn de ogen van uw geloof, zo gij dit niet ziet? Waar is uw bewonderende liefde, indien gij deze daad van liefde voor de Kerk niet aanbidt, als in vereniging met haar Verbondshoofd? Was dat niet een grote daad van macht en liefde, die in één ogenblik des tijds, en door één en dezelfde daad miljoenen zielen geheimzinnig levend maakte, zielen, die eeuwig in de tegenwoordigheid Gods zullen leven?

Mijn God, wat is de mens dan op deez’ aarde!
De broze mens, hoe klimt hij tot die waarde,
dat Gij aan hem in zoveel gunst gedenkt
en ’s mensen zoon Uw teerste liefde schenkt!

Ps. 8:4

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

10 Meest Bekeken Artikelen

DONEREN