Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

8 Oktober – Evangelische Voorschriften

Och, dat mijn wegen gericht werden, om Uw inzettingen te bewaren. Psalm 119:5

Ik denk, als ik op mijn eigen ervaring afga, dat we soms aan de voorschriften van Gods Woord voorbij gaan. We proberen ze te wettisch te maken; we zien hun verbinding met de genade van de Heere Jezus Christus niet, maar we proberen ze op een wettische manier uit te voeren, alsof ze een wezenlijk onderdeel waren van de wet. We denken dat als we ze uitvoeren, we ons daarmee Gods gunst verwerven. Bij velen blijft dit hun hele leven zo. Maar na enige tijd maakt de Heere deze valstrik los door ons de waarheid van het evangelie binnen te leiden, haar zoetheid en heerlijke smaak aan onze ziel toe te vertrouwen, ons enige heilige en geestelijke vrijheid te geven, waardoor we gaan inzien dat het evangelie een zuiver middel van Gods genade is. We zijn nu echter onderhevig aan een verleiding wat betreft het voorschrift. We proberen het te kleineren; niet te verachten – dat kunnen we niet. Maar we zien aanvankelijk niet de juiste plaats ervan in deze openbaring in het Nieuwe Testament, en ook herkennen we de invloed ervan op het leven van een christen niet. Na een tijdje beginnen we echter iets van zijn waarde te begrijpen. Maar nadat we de voorschriften eerst hebben veronachtzaamd, kunnen we vervallen tot het overtreden ervan, waarmee we schuld en ellende op ons geweten laden. Dan zullen we inzien hoe vreselijk dwaas het was om geen acht te slaan op de voorschriften die God heeft geopenbaard in de Heilige Schrift omdat ze zoveel beperkingen opleggen. En dan beginnen we te bespeuren dat de voorschriften bedoeld zijn om de ziel te leiden en te behoeden voor afglijden naar alles wat het geweten verdriet geeft en Gods barmhartigheden tot schande strekt. Op dat moment beginnen we te houden van de voorschriften vanwege de schoonheid en zaligheid die we ze zien uitstralen, en willen we ons eraan houden – niet omdat we door ons eraan te houden voor die dingen worden behoed die God tot schande strekken, maar omdat er een grote beloning in het verschiet ligt als we ons eraan houden – het is een zegen te doen wat behaaglijk is voor God (1 Joh. 3:22).

Lezen: Leviticus 26:1-22

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

Translate

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN