Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

8 Maart

En Hij heeft u als gij dood waart in de misdaden, en voorhuid uws vieses, mede levend gemaakt met Hem, al uw misdaden u vergevende. Kolossensen 2:13

De opstanding van Christus was het zekere onderpand en de verdienstelijke oorzaak van de wedergeboorte van de Kerk. De hele menigte van de uitverkorenen was ‘samen met Christus levend gemaakt’, en samen met Hem opgewekt, dat wil zeggen: geestelijk op geheimzinnige wijze levend gemaakt, zoals zij geestelijk op geheimzinnige wijze waren opgewekt. Levend gemaakt in een geestelijke mysterieuze wedergeboorte van de ziel, en opgewekt in een geestelijke mysterieuze wedergeboorte van het lichaam. Hoe wonderlijk is het, dat iedere ziel in de tijd levend gemaakt is tot een leven met God, dat is, omdat hij op geheimzinnige wijze levend gemaakt is als een lid van Christus, toen Hij uit de doden werd opgewekt. Beschouw de hele menigte van de uitverkorenen als dood in zonde. Beschouw hen dan één voor één in hun ontelbare menigte, door de eeuwen heen levend gemaakt. Bedenk welke kracht er is in de wedergeboorte van ieder mens. Kijk dan naar de levendmaking van het dode lichaam van Christus, zoals het was voor de opstanding en de ganse schare der uitverkorenen op geheimzinnige wijze met Hem levend werd gemaakt. Ziet u daarin niet een daad van oneindige macht, een macht die samengaat met liefde en genade? Waar zijn de ogen van uw geloof, als u dit niet ziet? Waar is uw bewonderende liefde, als u deze daad van liefde voor de Kerk niet aanbidt, als in vereniging met haar Verbondshoofd? Was dat niet een grote daad van macht en liefde, die in één ogenblik en door één en dezelfde daad op geheimzinnige wijze miljoenen zielen levend maakte, zielen, die eeuwig zullen leven in de tegenwoordigheid van God?

Mijn God, wat is de mens dan op deez’ aarde!
De broze mens, hoe klimt hij tot die waarde,
dat Gij aan hem in zoveel gunst gedenkt
en ’s mensen zoon Uw teerste liefde schenkt!

Ps. 8:4

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

Translate

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN