Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

8 Maart – Zaligmaken Dat Verloren Was

Want de Zoon des mensen is gekomen, om te zoeken en zalig te maken, dat verloren wasLukas 19:10

Jezus verlost ons van vijf dingen: de schuld van de zonde; het vuil van de zonde; de liefde voor de zonde; de macht van de zonde; het begaan van zonden. En allemaal door het evangelie: geen greintje van de wet, maar allemaal door het evangelie, het zuivere evangelie, het kostbare en eeuwige evangelie. ‘Want de Zoon des mensen’, niet Mozes, nee, niet Mozes, maar de ‘Zoon des mensen’ – de liefdevolle, minzame en medelevende grote Hogepriester—‘is gekomen om zalig te maken, dat verloren was.’ En als Hij het niet kan, wie dan wel? Als Hij het niet heeft gedaan, wie dan wel? Als wij ons afkeren van deze Verlosser, en deze verlossing, waarop kunnen we dan nog hopen? Er is nu hoop, maar als we ons van het evangelie afkeren naar de wet toe, van Christus naar Mozes en van verlossing door de genade naar verlossing door de werken en daden des vleses — dan wordt alle hoop afgesneden. ‘De Zoon des mensen is gekomen om zalig te maken, dat verloren was.’ En laat de Farizeeërs tekeergaan wat ze willen; laat hen tandenknarsen vanwege de zuiverheid en zaligheid van de overvloedige genade van het evangelie: degenen die de kracht ervan hebben gevoeld en de zoetheid hebben geproefd weten toch dat niets dan het evangelie geschikt is voor hun ziel, en dat niets dan het evangelie hen kan verlossen van alles wat ze vrezen. Nee, sterker nog! dit verachte evangelie zal wat betreft beoefening en een beginselvast leven en spreken in vijf minuten meer opleveren dan de wet in vijf eeuwen zou kunnen. Het zal meer heiligheid, ware heiligheid, meer gehoorzaamheid, ware gehoorzaamheid opwekken dan Mozes met al zijn donder. En daarom geeft de Heere ons het geloof om dit kostbare evangelie diep in ons op te nemen, te genieten van zijn zoetheid, en te sterven onder zijn zaligheid.

Lezen: Romeinen 10

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

Translate

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN