Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

8 Januari – Leer Mij Uw Paden

Want Gij zijt de God mijns heils; U verwacht ik de ganse dag. Psalm 25:5

Zo lang we niet geloven, of twijfelen en vrezen of de Heere genadige bedoelingen met ons heeft, blijft onze mond gesloten, kunnen we niet vrij met Zijn goedgunstige Majesteit omgaan, bezitten we niet de kracht Hem om enige zegening te vragen. Maar als het Hem daarentegen belieft in de ziel een getuigenis van ons deel in Zijn verlossing op te wekken, wordt zij erdoor aangespoord Hem andere zegeningen te vragen, en in godvruchtige zin vrij gebruik te maken van Zijn goddelijke Majesteit. Ja, hoe meer Hij geeft, des te meer wordt de ziel aangemoedigd nog meer te vragen. Zegt Hij niet Zelf: ‘Doe uw mond wijd open, en Ik zal hem vervullen’ ? (Ps. 81:11.) Dus hoe meer bewijs de ziel heeft van het deel in Gods grote verlossing, des te meer kan zij de Heere om zegening op zegening vragen, want zij voelt een heilige vrijheid om Hem te vragen ze bekend te maken.

Dit kan in de ogen van sommigen aanmatigend lijken, maar de Heere wordt niet toornig als er in een kinderlijke geest van heilige vrijheid gebruik wordt gemaakt. Hij is niet beledigd, maar eerder verheugd te zien dat Zijn kind naar Hem toe komt en Hem om die gunsten smeekt die Hij zo graag bereid is te verlenen. Als u een ouder bent, ziet u niet graag dat uw klein tj es hun handen voor hun gezicht doen zodat u hen niet ziet, of dat ze zich verstoppen als u binnenkomt. Dit zou betekenen dat er iets verkeerd was met u of met hen. Maar als de kinderen met een gezicht vol vreugde en met van genegenheid stralende ogen naar hun ouders toekomen, betekent dit dan niet dat de ouders van de kinderen houden en de kinderen van de ouders? Menig hardwerkend man voelt als hij moe thuiskomt het eerste straaltje vreugde van de dag als zijn kinderen op zijn knie gaan zitten, of als zijn vrouw hem met een liefdevolle glimlach begroet. Zo wordt genegenheid wederzijds getoond. Net zo is het in de genade: als we liefde voor de Heere voelen, kunnen we naar Hem toegaan en Hem onze behoeften kenbaar maken, zogezegd op Zijn knie gaan zitten en ons hoofd op Zijn borst leggen. Als de ziel dit voorrecht heeft gekregen, gaat het hart open waardoor het kan zeggen:‘Gij zijt de God mijns heils’ (Ps. 25:5).

Lezen: Psalm 8:1

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

Translate

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN