Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

7 Januari – Leer Mij Uw Paden

Leid mij in Uw waarheid en leer mij. Psalm 25:5

Als iemand binnen het klankbereik van de waarheid is gekomen, en haar kracht voor hem voelbaar wordt, grijpt hij haar onmiddellijk aan als iets dat bruikbaar is in zijn situatie. Het is voedsel waar hij geestelijk naar verlangt, en de stem van God komt er zo duidelijk in uit, dat voorheen onbekende gevoelens in zijn hart komen. De Heere werkt soms heel sterk op deze wijze. Iemand kan jarenlang naar dwalingen hebben geluisterd. Telkens ging hij ermee in strijd vanuit zijn innerlijke afkeer ervan, en toch durfde hij ze bijna niet te laten varen uit angst dat het een misstap zou zijn. Maar breng deze persoon in Gods voorzienigheid binnen het klankbereik van de waarheid, of plaats hem in een situatie waarin hij moet omgaan met mensen die van de waarheid houden, en meteen omhelst hij haar. Op deze wijze, of soms door boeken van waarheidlievende mensen te lezen, wordt een licht in zijn ziel geworpen waardoor hij de waarheid ziet, en de dwaling die hij voordien niet zag, gaat zijn ziel tegenstaan.

De hele tijd stond hij onder goddelijk onderricht zonder het te weten, maar nu omhelst hij de waarheid, die niet alleen past bij zijn behoeften, en waar zijn hart zich echt mee wil voeden, maar die God verheerlijkt. Ik weet dit uit ervaring, omdat toen het de Heere beliefde eeuwige dingen krachtig en duidelijk op mijn geweten te leggen, er bijna meteen een neiging tot Gods waarheid ontstond, en een verlangen haar te kennen en ervan te genieten. Een ziel kan maanden- of jarenlang verstrengeld zijn in allerlei dwalingen en verwarringen, terwijl erachter toch een neiging en een verlangen naar Gods waarheid aanwezig is. Dus daar waar God leven in de ziel heeft geplant, zal een behoefte aan het licht ontstaan, al komt dat licht slechts door een kier binnen. Dit zal in de loop van de tijd tot grotere openbaringen van de waarheid leiden, hetgeen de ziel naar het paleis van de Koning zal voeren. Zij zal dan geen vreemdeling zijn die buiten het terrein rondloopt en door de parkomheining gluurt, maar als een kind dat thuis in de tuin speelt en naar believen kamers in- en uitloopt.

Lezen: Psalm 119:161-176

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Translate

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN