Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

5 Oktober

En dit bid ik God, dat uw liefde nog meer en meer overvloedig worde in erkentenis, en alle gevoelen. Filippenzen 1:9

De liefde is voornamelijk het gevolg der kennis, en de liefde weten wij, is een vrucht van de Heilige Geest. Als dan de Heilige Geest voor ons de kostbare Waarheid van God voor de ziel wil openen, dan omhelst de liefde wat de Heilige Geest openbaart. Dus er is een kennis van de enige ware God door de onderwijzing des Geestes. Maar onze liefde moet niet alleen overvloedig zijn in kennis, welke er de grondslag van is, omdat waar geen kennis van de Heere is daar ook geen liefde tot de Heere of zijn volk zijn kan, maar ook in alle gevoel, in alle verstand, in alle bevinding. Geestelijke kennis en bevindelijk gevoel zijn de twee voeders van Christelijke liefde; de twee stromen, die, als het ware, naast elkander vloeien uit de troon zelf des Allerhoogsten, en samenvloeien en samensmelten in de grenzenloze rivier, de liefde. En het is door deze vereniging van kennis en bevinding, van Goddelijk licht en hemels leven, van de onderwijzing des Geestes en de getuigenis des Geestes, dat de liefde in de ziel wordt aangekweekt, en uitvloeit naar de Heere en zijn volk. Deze geestelijke kennis verschilt zeer veel van vleselijke, verstandelijke en dorre kennis van het hoofd. De ene is een levende stroom, de andere een stilstaande poel. Aldus onderscheidt de vereniging van kennis en bevinding, die de liefde ondersteunt, het werk des Geestes van iedere nabootsing ervan en waar het werk des Geestes is, daar zal genadige kennis, en gevoel van bevinding zijn.

Doe mij op ’t pad van uw geboden treên,
schraag op dat spoor mijn wankelende gangen:
daar strekt zich al mijn lust en liefde heen.
Ai, neig mijn hart en vurig zielsverlangen,
o Heer, naar uw getuigenis alleen!
Laat gierigheid mij in haar strik niet vangen.

Ps. 119:18

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

Translate

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN