Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

4 September

Ik zal de duisternis voor hun aangezicht ten licht maken, en het kromme tot recht. Jesaja 42:16

Wat is de geest des mensen onder bezoekingen? Wat is dan uw geest — mijn geest? Laat hem bezocht worden met lichaamssmart, armoede, krankheid in zijn huisgezin, een beschuldigend geweten, benauwdheid in zijn ziel, zonder enige straal van Goddelijk licht op zijn pad, en wat is hij dan? Een morrend, weerspannig, ellendig schepsel, zonder een greintje gelatenheid, zonder de minste tevredenheid, noch onderwerping aan de wil van God. Maar laat de heerlijkheid des Heeren geopenbaard worden; laat hem door het oog des geloofs de lijdende Jezus aanschouwen; laat een straal van licht zijn pad beschijnen; laat hem enigermate het grote gewicht der heerlijkheid vermoeden, dat geopenbaard zal worden bij de verschijning van Christus; waar zijn dan al die kromme dingen? Alle zijn recht gemaakt. Maar hoe? Doordat zijn kromme wil — krom, omdat hij niet waterpas ligt met die des Heeren — in overeenstemming gebracht is door de beloften en voorschriften, de voetstappen en het voorbeeld van de gezegende Heere Jezus. Het kromme wordt niet weggenomen uit het lot, maar recht gemaakt in het lot; het kruis wordt niet van de schouder genomen, maar kracht wordt gegeven, om het te dragen; die kracht, welke in zwakheid wordt volbracht. Zo was het met Christus zelf in de hof en aan het kruis; zo is het met de gelovige volgelingen van de Gekruisigde.

Hij heelt gebrokenen van harte
en Hij verbindt z’ in hunne smarte,
die in hun zonden en ellenden
tot Hem zich ter genezing wenden.
Hij telt het groot getal der starren,
die ’t scherpst gezicht op aard’ verwarren.
Hij roept dat talloos heir tezamen
en noemt die alle bij hun namen.

Ps. 147:2

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

Translate

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN