Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

4 Februari – De Loopbaan Lopen

Daarom dan ook, alzo wij zo groot een wolk der getuigen rondom ons hebben liggende, laat ons afleggen alle last, en de ronde, die ons lichtelijk omringt, en laat ons met lijdzaamheid lopen de loopbaan, die ons voorgesteld is. Hebreeën 12:1

Ook uithoudingsvermogen is noodzakelijk. Dit is het belangrijkste vereiste voor de loper als de wedloop erg lang is. Hij kan de prijs alleen in de wacht slepen als hij, naast gewoon snelvoetig te zijn, een groot lichamelijk uithoudingsvermogen bezit en vooral vastberadenheid, zodat hij niet zal opgeven noch zal bezwijken, maar tot het allerlaatst zal volhouden. Dit vergt al zijn kracht, want een wedloop kan niet alleen door lichtvoetigheid en behendigheid worden gewonnen, maar door lichamelijk uithoudingsvermogen, krachtige longen en spieren, en bovenal door grote moed en door de vastbeslotenheid niet te worden verslagen. Net zo is het met het lopen van de hemelse wedloop. Deze moet met veel uithoudingsvermogen worden gelopen. Men wint hem niet door eerst vlug voorwaarts te gaan en dan buiten adem en uitgeput voorover te vallen of uit de wedstrijd te moeten stappen omdat men niet verder kan. De hemelse wedstrijd is niet zoals een wedloop in het veld — een sprint van tien minuten – maar een wedloop voor het leven; een wedloop die zichzelf steeds vernieuwt en nooit eindigt tot de onsterfelijke kroon is behaald. Hij vergt alle genadige kracht, en kan alleen worden gewonnen door elk geestelijk vermogen met alle geduld en zonder ophouden in te zetten. We zullen dit spoedig inzien als we naar de hindernissen en moeilijkheden kijken die de loper bijna elke stap tegenkomt. Kijk eens hoe we zelf uitgeput zijn, als we lang hebben gelopen; zie onze twijfelende, onzekere harten; ons eigen zwakke geloof, schamele hoop en wankelende liefde. Alles buiten ons, alles binnen ons, roept om rust en om te stoppen. Altijd op te letten, altijd te bidden, altijd te lezen en te luisteren; altijd de zonde en de duivel te weerstaan; het eigen ik te loochenen en het vlees te kruisigen; altijd te worden verleid, beproefd en geoefend; altijd een bezoeking van lichaam of geest, familie of omstandigheden te ondergaan; de hele dag te worden geplaagd en elke ochtend gekastijd; wat is er voor al deze dagelijkse ervaringen veel geduldig uithoudingsvermogen nodig! Hierin schieten allen tekort behalve Gods kinderen.

Lezen:Psalm33:8-22

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

Translate

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN