Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

4 April – Het Lijden En Sterven Van Christus

Heeft Hij ons zalig gemaakt, niet uit de werken der rechtvaardigheid, die wij gedaan hadden, maar naar Zijn barmhartigheid, door het bad der wedergeboorte en vernieuwing des Heiligen Geestes, Denwelken Hij over ons rijkelijk heeft uitgegoten door Jezus Christus, onze ZaligmakerTitus 3:5,6

De ziel moet worden gereinigd van haar vuil en schuld in het bloed en de liefde van het Lam, en er moeten zich zuivere gedachten, zuivere principes, zuivere voorliefden, zuivere verlangens, zuiver geloof, hoop en liefde in bevinden. Zuiver, omdat ze zijn ingeplant door Degene Die volmaakte zuiverheid is. En waar de genade in het hart is, is, zoals de apostel zegt in vers 5, ‘het bad der wedergeboorte en vernieuwing des Heiligen Geestes’. Het hart wordt gewassen, omdat het hart vervuild is door schuld en zonde, en die moeten worden verwijderd. U weet dat de melaatse van vroeger niet alleen werd gereinigd door het aanbrengen van bloed aan zijn voet, vinger en oor, maar door in het bad te worden gewassen. Zo werden ook de priesters, als ze een offerande in de tempel deden, niet alleen met het bloed besprenkeld, maar ook in water gewassen, een prachtig beeld om te laten zien dat de heilige Gods niet slechts met het verzoenende bloed van het Lam wordt besprenkeld om zijn geweten van vuil te zuiveren, maar ook wordt gewassen in het wasvat van de Heilige Geest, opdat hij geheel rein worde. Wat een schouwspel was dat voor de discipel Johannes toen het hart van zijn geliefde Heere werd doorboord met de Romeinse speer, en bloed en water naar buiten kwamen. Bloed om te boeten voor de zonde, water om te heiligen. Uit hetzelfde hart kwam het bloed om te zuiveren en de schuld van de zonde weg te nemen, en het water om te wassen door wedergeboorte. Dus als het de Heere behaagt om de last van schuld op een zondaars-geweten te leggen, leert Hij niets anders dan het wassen en het toepassen van het verzoenende bloed, en reinigt Hij het vervolgens door de vernieuwing van de Heilige Geest. En als hij aldus wordt geheiligd middels de invloeden en werkingen van de Heilige Geest aan zijn hart, wordt hij niet alleen besprenkeld, maar ook gewassen, en stroomt er liefde uit een zuiver hart, daar het hart is gezuiverd door de liefde Gods die erin komt.

Lezen: Titus 3

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Translate

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN