Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

30 November – Hebt De Wereld Niet Lief

Hebt de wereld niet lief, noch hetgeen in de wereld is; zo iemand de wereld liefheeft, de liefde des Vaders is niet in hem. Want al wat in de wereld is, namelijk de begeerlijkheid des vleses, en de begeerlijkheid der ogen en de grootsheid des levens, is niet uit de Vader, maar is ui t de wereld. En de wereld gaat voorbij, en haar begeerlijkheid, maar die de wil van God doet, blijft in der eeuwigheid. 1 Johannes 2:15-17

Sommigen van u zeggen wellicht: ‘Ik houd er erg van als het evangelie getrouw wordt gepredikt, en ik zou grif een grote afstand lopen om een bekwame, ervaren predikant te horen, een echte dienaar van Jezus Christus, die met smaak, vuur en kracht predikt. Ik heb vele jaren beweerd de dingen Gods voor mezelf te kennen, en ik houd er erg van als de waarheid in overeenstemming met mijn gevoelens wordt verkondigd.’ Dit klinkt allemaal erg goed, en is zeker min of meer wat degenen zeggen die de waarheid kennen en liefhebben. Maar woorden zijn op zijn best slechts woorden; en velen spreken erg mooi maar handelen er niet naar. Pas deze beproeving eens op uw hart en uw leven toe. Heeft u de wereld lief, de tijdelijke en zintuiglijke dingen? Zijn ze verstrengeld rond uw gevoelens? Nemen ze de voornaamste plaats in uw hart in? Wat zijn uw bezigheden, als u ze ongehinderd kunt nastreven? Ik zeg bezigheden, want ik bedoel geen noodzakelijke verplichtingen. Wie zijn uw metgezellen? Aan welk gezelschap geeft u de voorkeur? Dat van lichte, ijdele en onbeduidende, de vleselijke en wereldse mensen, of de beproefde, bezochte, geoefende kinderen van God? Welk onderwerp houdt u in gedachten het meest bezig, blijft dag en nacht bij u, is voor u uw alles? Zijn het de dingen Gods, of hetgeen in de wereld is? Waaraan wilt u de meeste aandacht schenken en wat wilt u het liefst verwerven? Is het de openbaring van de goedheid en barmhartigheid van de Heere, het binnendringen van Zijn vergevende liefde, het toepassen van Zijn verzoenende bloed, de verborgen fluisteringen van Zijn genegenheid voor u, en het genieten van Zijn aanwezigheid? Of bent u tevreden zonder deze goddelijke werkelijkheden, en gaan er uren en dagen voorbij zonder dat u er ooit naar verlangt, of er naar uitziet? Welnu, als dit zo is, is de liefde van de Vader zeer zeker niet in u. Praat zo lang en luid als u wilt over vroomheid, dit ene zal alles met ‘Tekel’ bestempelen. In weegschalen gewogen is het te licht bevonden: Als u de wereld liefheeft, en hetgeen in de wereld is, is de liefde van God niet in uw hart.

Lezen: Psalm 119:105-120

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

Translate

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN