Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

30 April – Vervolgen De Heere Te Kennen

Dan zullen wij kennen, wij zullen vervolgen om de Heere te kennen. Zijn uitgang is bereid als de dageraad; en Hij zal tot ons komen als een regen, als de spade regen, en als de vroege regen des landsHosea 6:3

Laat mij alles nog eens kort samenvatten en nagaan wat ik van de bedoeling van de tekst probeerde uiteen te zetten. Er is een vervolgen de Heere te kennen, nadat de ziel werd getroffen, verwond en verslagen, en hij die zo vervolgt de Heere te kennen onder alle moeiten en benauwdheden van de weg, zal Hem zeker kennen tot zijn eeuwige blijdschap, want Zijn uitgang is bereid als de zon, die op de bestemde tijd moet opgaan. En niet alleen zal Hij uitgaan als het licht van de morgen, wanneer de zon opgaat, ja een onbewolkte morgen, maar Hij zal ook komen als de spade en de vroege regen des lands. Hij zal komen tot elke afgematte ziel, die zichzelf ervaart als een dorre wildernis, als de spade en de vroege regen om de opgeploegde voren ruim te bevochtigen, met druppels te verzachten en het jonge plantje te zegenen, opdat de dalen bedekt worden met koren en zij mogen juichen en zingen. Deze woorden zijn dus niet bedoeld ter bemoediging van vleselijke mensen, om de Heere te vervolgen te kennen en zichzelf godsdienstig te maken, of God nu in hen werkt of niet. Nee, de woorden zijn bedoeld voor hen, die een zekere bevinding hebben gehad, voor wie een gelukkige uitkomst verzekerd is. Al die mensen hebben kennis van de dingen waarvan ik heb gesproken. Zij weten iets van de moeilijkheden van de weg, maar ook van het vervolgen ondanks alle hindernissen. En op sommige tijden weten zij ook, door zalige overtuiging van de ziel, dat zij het einde van hun beproevingen en de reden van de Heere zullen kennen, want zij geloven, door het innerlijke getuigenis van de Geest in hun harten, dat de uitgang van de Heere is bereid als de dageraad, en dat Hij op Zijn tijd en wijze zal komen als de spade en de vroege regen des lands.

Lezen: Psalm 65

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

Translate

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN