Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

3 November – Een Hoog Vertrek

En de Heere zal een Hoog Vertrek zijn voor de verdrukte, een Hoog Vertrek in tijden van benauwdheid. En die Uw Naam kennen, zullen op U vertrouwen, omdat Gij, Heere, niet hebt verlaten degenen die U zoeken. Psalm 9:10-11

Ziet u dat de Heilige Schrift altijd de kwaal en de remedie bij elkaar plaatst? Hoe de beloften als geschikt voor bepaalde toestanden en gevallen van de ziel worden geopenbaard? En hoe alle volmaaktheden van God worden aangepast voor Zijn kinderen al naar gelang ze in bepaalde omstandigheden zijn terechtgekomen? Deze gedachtegang loopt door de hele Schrift heen. Hier wordt dus van de Heere gezegd dat Hij een Hoog Vertrek is. Maar wanneer? ‘In tijden van benauwdheid’. We hebben Hem niet nodig als een Hoog Vertrek als er geen benauwdheid bestaat. Zal ik eens een uitdrukking gebruiken zonder oneerbiedig te willen zijn? We kunnen het dan wel ‘zonder Hem stellen’ .We kunnen de wereld liefhebben, ons vermaken met tijdelijke en zintuiglijke dingen, ons hoofd de verkeerde kant laten opgaan achter de waan van de dag aan; we kunnen een afgodsbeeld oprichten in ons hart; we kunnen voor een gouden god neerbuigen; we kunnen al onze genegenheid richten op degenen die ons van nature dierbaar zijn; we kunnen heel goed ’s morgens opstaan, de dag doorgaan en ’s avonds gaan slapen zonder God. Maar als er tijden van benauwdheid aanbreken, als we zwaar worden bezocht, als we beproevingen meemaken die we moeten doorstaan om in het hemelse Kanaän te komen, dan willen we iets meer dan vlees en bloed; dan willen we iets meer dan het vergankelijke schepsel kan openbaren; dan willen we iets meer dan datgene waarmee deze zinloze wereld ons kan vermaken. Dan willen we God; we willen de eeuwige armen onder onze ziel ervaren; we willen steun ervaren; we willen openbaringen en troost; we willen dat iets van de lippen van de Heere met de kracht van de Heere in ons hart wordt gebracht. Door deze ‘tijden van benauwdheid’ die de kinderen van de Heere moeten doormaken, weten ze dat er een God hierboven is. En het is een groot onderscheidend kenmerk van een kind van God dat juist zijn wereldlijke problemen de golf zijn die zijn boot verder voert naar het koninkrijk Gods.

Lezen: Psalm 119:57-72

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

Translate

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN