Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

26 November

En zij zullen uitspruiten tussen in het gras. Jesaja 44:4

Hier wordt van ’s Heeren volk gesproken, als opeens „uitspruitende” door de invloed der uitgegoten wateren en stromen. De geestelijke betekenis van dit beeld is even duidelijk als zeker. In die brandende hemelstreken, waar het water niet in alle jaargetijden van de hemel valt, zoals in ons vochtig klimaat, is de uitwerking der zware regenbuien op de uitgedroogde planten allerwonderlijkst. In weinige dagen is de aanblik der aarde geheel veranderd, en van alle kanten ontspringt de plantengroei, als opgeschrikt, met reusachtige groeikracht uit de schoot van de hete grond. Hierop zinspeelt het beeld in de tekst: „zij zullen uitspruiten” d.i. de kinderen Zions, „als tussen het gras”, met al die jeugdige en werkzame kracht, die zo duidelijk de macht en de zegen van God openbaart. Maar wat moeten wij verstaan door de uitdrukking „gras”? Mogen wij dit niet zinnebeeldig voor het vlees verklaren, volgens de woorden van de profeet: „Alle vlees is als gras” (Jesaja 40:6). Al de trotsheid, de pracht, de schoonheid van het vlees zijn slechts het gras gelijk: want „alle heerlijkheid des mensen is als een bloem des velds” (1 Petrus 1:24), die, wanneer zij door de zeis des maaiers is afgesneden, spoedig verwelkt, tot hopen vergaderd en van het veld weggedaan wordt. Aldus beschouwd, kunnen we de kinderen Gods beschouwen als de spruiten tussen het gras, die het prachtig versieren — het enige schoon tussen de groene halmpjes. O, hoe zalig is het de kinderen Gods hier en daar tussen het gras, dat overal de weide zo dicht bedekt, te zien uitspruiten! Er is een tijd geweest, dat gij onder het gras verborgen waart — toen uw wortel, ofschoon reeds een bloem in Gods oog, nog in het stof lag en gij van onder dat dichte groen niet te onderscheiden waart. Maar een bloem zijnde, een van de eigen leliën des Verlossers onder wie gij weidt (Hooglied 6:3), toen de regen des hemels op u afdroop, sproot gij uit te midden van het dichte gras, dat u voor het oog verborg.

De stedelingen zullen bloeien,
gelijk het malse kruid.

Ps. 72:9

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

Translate

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN