Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

25 Juli – Bevinding

Doch zo wanneer het tot de Heere zal bekeerd zijn, zo wordt het deksel weggenomen. 2 Korinthe 3:16

Ik weet geen betere verklaring voor het woord openbaring dan wat de term zelf bevat. Het betekent letterlijk: ‘ont-hulling, ofwel het wegnemen van het omhulsel van een voorwerp’ , in de Schrift ook wel genoemd deksel, datgene wat tot dekking dient, en dat wordt ‘ont-dekt’. Er zijn twee van deze omhulsels die de Geest van wijsheid en onthulling wegneemt. Er is een omhulsel dat van nature om het hart ligt en een omhulsel om het Woord. Onthulling betekent het verwijderen van deze beide omhulsels, en wel tegelijkertijd door dezelfde kracht. Als dit dubbele omhulsel genadig door de Geest wordt weggenomen, wordt Hij een Geest van openbaring. Dit dubbele omhulsel, ofwel deksel, komt voor in 2 Korinthiërs 3, waarin de apostel het heeft over het deksel dat Mozes op zijn aangezicht legt. Als we dus ons tot de Heere wenden, wordt door de kracht van Zijn genade het deksel van zowel het hart als het Woord weggenomen. Dus, net zoals we niets anders dienen te geloven dan wat in het Woord is geschreven, zo kunnen we niets krachtigs, geestelijks en verlossends kennen, behalve wat in het hart wordt geopenbaard.

God komt niet met een nieuwe openbaring tot ons vanuit de hemel, en ook geeft Hij ons niets van bovenaf met Zijn eigen stem alsof Hij ons een nieuwe Bijbel verschaft, of ons een nieuwe waarheid openbaart die er niet in staat. Alle waarheid staat in de Bijbel. Hoewel de waarheid in de Heilige Schrift staat, ligt er een deksel op het Boek van God, zodat we het pas kunnen begrijpen of geloven als het wordt verwijderd. Maar als het God de Heilige Geest belieft het deksel van ongeloof en onwetendheid van het Woord der Waarheid weg te nemen, en ons zo de kracht te geven te geloven en ontvangen wat God er in heeft geschreven, is dit een openbaring, of het wegnemen van de bedekking, van het Woord vanbuiten en het hart vanbinnen. En de Geest die dit bewerkstelligt, is een Geest van openbaring, want het is God de Heilige Geest, Die het deksel wegneemt, zoals de apostel verklaart: ‘De Heere nu is de Geest’ (v. 17).

Lezen: 2 Korinthe 3

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

Translate

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN