Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

24 Oktober

Wie zal mij verlossen uit het lichaam dezes doods? Romeinen 7:24b

Zo de Heilige Geest deze angstkreet in onze ziel heeft gelegd: „O, ik ellendig mens!” zal deze als een noodzakelijk gevolg volgen: „wie Zal mij verlossen uit het lichaam dezes doods?” Waarheen zal ik zien naar verlossing? Van waar kan zij komen? Zal ik zien op de Wet? O neen! die vervloekt en veroordeelt mij, omdat ik haar gedurig overtreed. Kan ik naar vrienden uitzien? Zij kunnen mij beklagen en medelijden met mij hebben; maar zij kunnen het lichaam der zonde en des doods niet wegnemen; het ligt te vastgeklonken, dan dat zij het kunnen wegnemen. Zal ik gaan tot de dienaren der Waarheid? Ik kan met goedkeuring horen, wat zij zeggen; maar er is iets meer nodig om dit kille lichaam der zonde en des doods weg te nemen. Zal ik op de Schriften zien? Zij bevatten het geneesmiddel; maar dat geneesmiddel moet zachtkens worden toegediend. — „ Wie zal mij dan verlossen?” Naar welke schuilplaats kan ik heenzien? Waar kan ik gaan? Waarheen zal ik mij wenden? Van waar kan hulp en verlossing komen? Zie de verlegenheid! Zie de wanhoop van een beproefde ziel! — nu hier, dan daar heen ziende; zich wendende ter rechter- en ter linkerhand. Toch kan slechts van één kant verlossing komen. En toen de Apostel tot hiertoe gebracht was — toen hij zo laag was neergekomen en angstig naar alle kanten de ogen wendde, van waar verlossing komen kon — zegende God zijn ziel met een gezicht van zijn geliefde Zoon. God de Heilige Geest werkte in zijn hart dat levende geloof, waardoor een mededeling van het bloed en de liefde des Lams aan zijn geweten plaats had.

O Heer, ontdek mijn levenseind aan mij,
mijn dagen zijn bij U geteld.
Ai, leer mij hoe vergankelijk ik zij,
een handbreed is mijn tijd gesteld,
ja, die is niets, want schoon de mens zich vleit,
de sterkst’ is enkel ijdelheid.

Ps. 39:3

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

Translate

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN