Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

24 Mei – Christus’ Hemelvaart

Daar de Voorloper voor ons is ingegaan, namelijk Jezus. Hebreeën 6:20

We moeten nog een ander aspect beschouwen van onze gezegende Heere, Die de voorhoven der zaligheid is ingegaan. Hij is erheen gegaan als de Voorloper van Zijn kinderen, zoals de apostel zegt: ‘Daar de Voorloper voor ons is ingegaan, namelijk Jezus, naar de ordening van Melchizedek, een Hogepriester geworden zijnde in der eeuwigheid’ (Hebr. 6:20). Hoe zalig troostte de Heere Zijn treurende leerlingen toen Hij tegen hen zei: ‘In het huis Mijns Vaders zijn vele woningen; anderszins zo zou Ik het u gezegd hebben; Ik ga heen om u plaats te bereiden’ (Joh. 14:2). Hij is erheen gegaan om Zijn en hun eeuwige huis van tevoren in bezit te nemen, want Hij is opgevaren tot Zijn Vader en hun Vader, tot Zijn God en hun God (Joh. 20:17). Hij heeft de hemel als het ware met nieuwe schoonheid, nieuw geluk en nieuwe heerlijkheid gevuld. Zijn schitterende Godheid die door Zijn smetteloze en verheerlijkte mensheid heen schijnt, verlicht de hemel met een bijzondere heerlijkheid, want Hij heeft de strijd gestreden en overwonnen; Hij heeft alle voorafschaduwingen en beelden van het Oude Testament vervuld, alle doelen van het eeuwige verbond uitgevoerd; God verheerlijkt door Zich in de hoogste gehoorzaamheid aan Zijn wil te onderwerpen, en is, nadat Hij het werk dat de Vader Hem had opgedragen, had voltooid, zegepralend teruggekeerd naar de voorhoven der zaligheid om de beloning voor Zijn vernedering, lijden en dood te ontvangen. In Hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk. Zijn heerlijke Persoon als Immanuel is het voorwerp van hemelse lof en bewondering geworden. De uitverkoren engelen, die Hij heeft bevestigd in hun positie, aanbidden Hem als God-mens, en de geesten van de volmaakt rechtvaardigen, vereren Hem samen met de engelenscharen.

Lezen: Hebreeën 6:9-21

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

Translate

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN