Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

24 Maart – Door Baca’s Vallei

En Hij leidde hen op een rechte weg, om te gaan tot een stad ter woning. Psalm 107:7

Wanneer de Heere leidt, kunnen wij volgen. De weg moge hobbelig zijn, doch als de Heere ondersteunt, dan kunnen wij die weg bewandelen zonder struikelen. Wat de Heere ook gebiedt, dat kunnen wij doen, als Hij maar tegenwoordig is. Welk lijden Hij ons oplegt, wij kunnen het dragen, als wij maar de goedkeuring hebben van een goede consciëntie en Zijn vriendelijke toelaching. O wonderen van soevereine genade! Het kruis is geen kruis als de Heere kracht geeft om het te dragen; verdrukking is geen verdrukking als de Heere ons ondersteunt; beproeving is geen beproeving als zij door Zijn toelachingen verzoet worden; en smart is geen smart als zij verlicht of licht gemaakt wordt door Zijn liefde. Het is onze prikkelbaarheid, ons ongeloof, onze vleselijke redenering, opstand en zelfbeklag, die een hobbelachtige weg tot een smartelijke weg maken; doch de genade in haar alles overwinnende kracht onderwerpt niet slechts iedere moeilijkheid van buiten af, maar wat nog groter is, zij onderwerpt ook elke moeilijkheid in ons hart. Het is en het moet ook zo zijn; één van de sterkste gronden van ons geloof is, dat iedere weg in zijn einde een rechte weg is, als het Gods weg is. En is het niet een rechte weg, overeenkomstig de uitspraak onzer eigen consciëntie, die ons leidt uit de wereld, de zonde, ons eigen ik, uit onze hoogmoed en eigengerechtigheid, uit alle kwaad, in welke vorm dan ook? En die ons leidt in alles wat goed is, wat heilig, wat welgevallig is in de ogen Gods, wat aannemelijk, heilzaam, heiligend is, ons leidt in hetgeen ons het beeld van Christus kan gelijkvormig maken, Die een Man van smarten was en verzocht in krankheden, en Die ons bekwaam maakt om deel te hebben in de erve der heiligen in het licht? En wat is het einde van deze leiding en besturing? Dat zij mogen gaan tot een stad ter woning. Het nieuwe Jeruzalem, de heerlijke stad, die fundamenten heeft, welker Bouwmeester God is. Daar zijn enigen onzer vrienden al voorgegaan, daar wonen zij als burgers van die gezegende stad van zuiver goud, gelijk doorluchtig glas; een stad, die de zon niet behoeft, noch de maan ter verlichting, want de heerlijkheid Gods verlicht ze en het Lam is haar kaars. Dit is de stad ter woning, waar de heiligen voor eeuwig wonen zullen. En de Heere zal al Zijn wandelaars door deze woestijn leiden door de rechte weg, opdat Hij hen in dezelfde weg brenge in Zijn eeuwige tegenwoordigheid en tot de genietingen van die liefelijkheden, die aan Zijn rechterhand zijn, eeuwiglijk.

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Translate

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN