Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

23 Juni – Door Christus tot God Gaan

Waarom Hij ook volkomenlijk kan zalig maken degenen, die door Hem tot God gaan, alzo Hij altijd leeft om voor hen te bidden. Hebreeën 7:25

Terwijl de Heere Jezus in heerlijkheid aan de rechterhand van de Vader zit, zendt Hij zegeningen omlaag naar Zijn volk. Hij zegent hen ‘met zegeningen des hemels van boven, met zegeningen des afgronds, die daaronder ligt, met zegeningen der borsten en der baarmoeder, tot aan het einde van de eeuwige heuvelen’ (Gen. 49:25, 26). Hij houdt de hele natuur in Zijn handen; het goud en zilver zijn van Hem (Ps. 5 0:10), en de beesten op duizend bergen; de aarde en haar volheid zijn van Hem; alle macht is Hem gegeven in de hemel en op aarde (Ps. 24:1); Hij houdt de teugels van de regering vast (Ps. 89:11), en Hij doet naar Zijn wil met het heir des hemels en de inwoners der aarde (Dan. 4:3 5), en er is niemand, die Zijn hand kan afslaan, of tot Hem kan zeggen: Wat doet Gij ?

Hij is een zon en schild van Gods kinderen — hun zon, voor altijd hun licht; hun schild, voor altijd hun bescherming. Hij geeft genade en eer — genade hier, eer hierna (Ps. 84:12). Zijn kracht wordt in zwakheid volbracht, opdat zij zullen roemen in hun zwakheden (2 Kor. 12:9); Hij voedt hen en onderhoudt hen, want zij zijn leden Zijns lichaams, van Zijn vlees en van Zijn benen; (Ef. 5:2 9,3 0); en geeft vanuit Zijn volheid meer dan men kan begrijpen of uitdrukken, ‘want het is des Vaders welbehagen geweest, dat in Hem al de volheid wonen zou’ (1 Kor. 2:9,10; Joh. 1:16; Kol. 1:19). Hij kan alle plannen van hun vijanden zien, en hen verslaan; alle verzoekingen van de duivel, en ze verwerpen; al zijn strikken, en ze vernietigen; al zijn vijandschap en kwaadaardigheid, en kan hem in een ogenblik onder Zijn voeten verbrijzelen. Hij kan medelijden met hen hebben als ze onder smarten en bezoekingen gebukt gaan; kan hun zucht en uitroep vanuit diepe zorg en verdriet horen; kan Zijn hand uitsteken om hen te bevrijden van de ergste vijanden en ergste angsten.

Lezen: Psalm 84

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

Translate

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN