Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

16 Juni – Een Grote Hogepriester

Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen, en genade vinden, om geholpen te worden ter bekwamer tijd. Hebreeën 4:16

Wat krijgen we als we tot de troon der genade komen? Barmhartigheid! ‘Opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen’, de zoete blijken van Gods barmhartigheid, de openbaring van Zijn vergevende liefde, het uitstorten van Zijn oneindige en eeuwige gunst; opdat al onze zonden worden uitgevaagd, onze terugvallen geheeld, en onze overtredingen achter Gods rug geworpen. Sterker nog, opdat wij er alle steun, sterkte, wijsheid, troost, alles wat onze zielen maar wensen, mogen vinden; ‘En genade vinden, om geholpen te worden ter bekwamer tijd’, als de duivel ons kwelt, als de zonde ons verontrust, als de schuld ons bezwaart. ‘O,’ zegt hij, ‘laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen’ van een vriendelijke en liefdevolle God, en genade vinden om geholpen te worden, en kracht om ons te steunen en te troosten ter bekwamer tijd. Maar wat is ‘ter bekwamer tijd’ ? De tijd van verlokking, de tijd van bezoeking, en vooral de tijd van de dood, als we ons hoofd op een sterfkussen moeten leggen. ‘O,’ zegt hij, ‘er is een genadetroon; zullen we er niet heengaan om barmhartigheid te verkrijgen, die alleen onze ziel zoete vertroosting kan bieden ter bekwamer tijd?’

Dit is de aanmoediging. Wat zet de Heere hier een deur open voor ons, door ons aan te moedigen naar Zijn genadetroon te komen! En legt Hij het gewicht van ook maar één atoom op de goedheid in de mens, om ons aan te moedigen vrijmoedig te komen? Geen enkel gewicht! Mag ik dan niet uw geweten aanspreken als het getuigenis van de Geest er aanwezig is, dat we zo’n Hogepriester hebben? Is dit geen aanmoediging voor een arme ziel om vrijmoedig tot de genadetroon toe te gaan, die niets anders in zichzelf ontdekt dan zonde, verwarring en ellende? We zullen nooit verlies lijden als we erheen gaan. O, dat we vaak mogen gaan! O, dat we vrijmoedig mogen gaan, dat we gelovig mogen gaan! De Heere zal niemand ooit met lege handen wegsturen die op Hem steunt, die geheel en uitsluitend van Zijn barmhartigheid en genade afhankelijk is; want in Zijn trouw heeft Hij het beloofd. Hij zal en kan Zichzelf niet verloochenen. Hoewel hemel en aarde voorbij zullen gaan, Zijn Woorden zullen geenszins voorbijgaan.

Lezen: Efeze 3:1-13

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Translate

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN