Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

22 Februari – Door Baca’s Vallei

Maar wanneer de Trooster zal gekomen zijn, Die Ik u zenden zal van de Vader, namelijk de Geest der waarheid, Die van de Vader uitgaat. Die zal van Mij getuigen. Johannes   15:26

Het bijzondere werk en de bediening van de Heilige Geest is te getuigen van Jezus, Hem te verheerlijken en de zaken uit het Zijne te nemen en deze aan de ziel te tonen. Daarom hebben wij zonder de onderwijzingen en leringen van de Heilige Geest geen ware, zaligmakende kennis van Hem, geen levend geloof in Hem, geen zoete gemeenschap met Hem, geen tedere en toegenegen liefde jegens Hem. En zijn dit niet de kentekenen, die in het bijzonder de levende huisgenoten Gods onderscheiden van degenen, die dood zijn in de zonde en dood in de belijdenis? Een blote kennis van de letter der waarheid kan niet zulke zoete gemoedsgestalten mededelen, als verwarming, vertedering en wegsmelten, zoals de ziel van een kind van God door de gevoelige kracht en invloed van de Heilige Geest dit wel ontwaart. Zij kan niet zulk een geloof voortbrengen, dat het bewijs levert van de vereniging met Jezus; zij kan niet zulk een hoop mededelen, die elke begeerte des harten binnen het voorhangsel voert; kan ook die Goddelijke smart over de zonde niet teweeg brengen, een smart, die ons van onszelf doet walgen en ons doet ne- derbuigen in stof en as; zij kan niet die liefde instorten, die ons de Heere doet liefhebben met geheel ons hart. Maar dezelfde gezegende en heilige Leermeester, Die het alles uit Christus neemt en het aan de ziel openbaart, Die het geloof, de hoop en de liefde schenkt, en die alle andere geestelijke gaven en genaden in een levendige oefening brengt, bereidt allereerst het hart om Hem in al Zijn dierbare eigenschappen en verbondsbetrekkingen te kunnen ontvangen. En dit doet Hij door ons te overtuigen van onze behoefte aan Hem, als ons al in al. Is Hij een Priester? Wij hebben Zijn verzoenend bloed en Zijn alles overwinnende voorspraak nodig, opdat wij mogen hebben vrede met God en dat onze gebeden en smekingen mogen veraangenaamd worden voor Zijn aangezicht. Is Hij een profeet? Wij hebben Zijn hemelse onderrichting nodig om aan Zijn voeten te zitten om Zijn Woord te horen en Zijn beloften te geloven en Zijn geboden te gehoorzamen. Is Hij een Koning? Wij hebben Zijn krachtige en vermogende schepter nodig om elke vijand te onderwerpen, elke vrees tot bedaardheid te brengen, elke lust te onderdrukken, het gehele lichaam der zonde te kruisigen en elke gedachte gevangen te leiden tot de gehoorzaamheid van Christus.

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Translate

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN