Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

22 December – De Menselijke Natuur Van Christus

Als Ik u voorbijging, zag ik u. Ezechiël 16:6,8

De hopeloze, rampzalige en hulpeloze toestand van de Kerk door de zondeval en het grote mededogen van de gezegende Heere als haar Verbondshoofd en Bruidegom worden op prachtige wijze beschreven door de profeet Ezechiël als hij haar met een arme, in de steek gelaten peuter vergelijkt die om de walgelijkheid van haar ziel naar het vlakke veld is verstoten op de dag dat zij werd geboren. Geen oog had medelijden over haar, geen hand werd uitgestoken om haar op enigerlei wijze te verzorgen of eten, warmte of bescherming te geven. Aan haar lot overgelaten om te sterven zou zij beslist, – als niet Hij die ‘zeer barmhartig is en een Ontfermer’ medelijden met haar had gehad (Jak. 5:11), als niet Hij wiens liefde alle verstand te boven gaat haar had liefgehad – in een onpeilbare diepte van eeuwigdurende smart zijn gezonken. Maar juist in dit uur van haar nood kwam Hij voorbij en het werd een tijd der minne, want Hij spreidde Zijn vleugel over haar uit en zwoer haar, kwam met haar in een verbond, en zij werd de Zijne (Ez. 16). Maar voordat zij zich in Zijn armen kon laten sluiten, moest Hijzelf al haar vuil afwassen in de fontein van Zijn eigen bloed, haar zalven met de olie van Zijn genade en de verkwikkende, heiligende invloeden van de Heilige Geest, en haar bekleden met gestikt werk, zelfs de rechtvaardigheid die Hij voor haar schiep door Zijn eigen actieve en lijdende gehoorzaamheid, de drie zegeningen waarover de apostel spreekt als het huidige deel van de heiligen Gods: ‘En dit waart gij sommigen; maar gij zijt afgewassen, maar gij zijt geheiligd, maar gij zijt gerechtvaardigd, in de Naam van de Heere Jezus, en door de Geest onzes Gods’ (Ezech. 16:5-10; 1 Kor. 6:11).

Lezen: Ezechiël 16:1-14

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

Translate

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN