Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

21 Oktober

Niemand dan roeme op mensen; want alles is uwe. Hetzij Paulus, hetzij Apollos, hetzij Cephas, hetzij de wereld, hetzij leven, hetzij dood, hetzij tegenwoordige, hetzij toekomende dingen; zij zijn alle uwe. Doch gij zijt Christus, en Christus is Gods. 1 Korinthe 3:21, 22, 23

Wat er ook in de hemel zij, wat er ook op aarde zij, dat uw geestelijk goed kan zijn, alles is het uwe, zo gij een erfgenaam Gods en een mede-erfgenaam van Christus zijt. Het zilver en het goud en het vee op duizend bergen zijn alle van Christus, omdat Hem gegeven is alle macht in hemel en op aarde. Welke uw tijdelijke behoeften mogen zijn, Hij kan ze vervullen, omdat Hij is zowel de Koning der aarde als de Koning des hemels. Welke vijanden gij moogt hebben, Hij kan ze verslaan; welke rampen u mogen drukken, Hij is in staat ze weg te nemen; welke zorgen u omringen, Hij is in staat u onder deze te troosten. Alle dingen dezes tijds, alle dingen der eeuwigheid, in deze wereld en in de toekomende, zijn alle aan uw zijde, die erfgenamen zijt van God en mede-erfgenamen van Christus. Uw goedheid, Heer, is hemelhoog, uw waarheid tot de wolkenboog, uw recht is als Gods bergen, uw oordeel grond’loos. Gij behoedt en zegent mens en beest en doet uw hulp nooit vrucht’loos vergen.

Uw goedheid, Heer, is hemelhoog,
uw waarheid tot de wolkenboog,
uw recht is als Gods bergen,
uw oordeel grond’loos. Gij behoedt
en zegent mens en beest en doet
uw hulp nooit vrucht’loos vergen.
Hoe groot is uw goedgunstigheid,
hoe zijn uw vleug’len uitgebreid!
Hier wordt de rust geschonken,
hier ’t vette van uw huis gesmaakt.
Een volle beek van wellust maakt
hier elk in liefde dronken.

Ps. 36:2

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

Translate

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN