Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

21 Maart

Want Ik ben de Heere uw Heelmeester. Exodus 15:26

Hoe geneest God de ziekten van zijn volk? Hij geneest ze voornamelijk door ze te bedwingen; want in dit leven worden zij nooit geheel genezen. De belofte luidt: „Hij zal onze ongerechtigheden dempen” (Micha 7 : 19). Ze dempen betekent: hun macht bedwingen. Zo ziet hij er een lijden onder ongeloof: Hij schenkt hem geloof, dit dempt zijn ongeloof. Hier is een andere arme kwijnende patiënt, stervende van vermoeienis: Hij geeft hem kracht. Hier is een ander treurende over zijn verdorvenheid: Hij geeft een droppel van zijn bloed, om zijn geweten te zuiveren, en een bete van zijn liefde, om zijn hart te verwarmen. Hij ziet een ander wenende onder de krachtige aanvallen van de Satan: met één blik vliedt de Satan en de ziel is bevrijd. Zo gaat Hij met oneindige wijsheid, vermengd met oneindige liefde en macht, van de legerstede van de ene lijder naar die van de andere, om, waar Hij komt, genezing te schenken. Die uitmuntende Geneesheer heeft een middel voor elke ziekte, en het middel wordt altijd juist geschikt bevonden naar de eisen van het ziektegeval. Het gaat, om zo te zeggen, rechtstreeks naar de rechte plaats; het geneest de ziekte, waar ze zich vertoont en welke ze ook zij, op de juiste wijze en op de juiste tijd. O, hoe goed is het, dan al zijn ziekten voor de Heere te brengen! In een geval van lichamelijke ziekte of pijn, leggen wij vrijuit onze ziekte bloot voor een geneesheer, die wij kunnen vertrouwen; wij delen hem elke omstandigheid, elk verschijnsel mede. Zo moeten wij ook gaan tot de Heere met al onze krankheden, Hem al onze smart, al onze zorgen mededelen, en aan Hem alles, wat het geweten drukt, het hart pijn aandoet, de ziel bedroeft, blootleggen, ziende en wachtende tot Hij het woord zegt, en elke krankheid is genezen.

De Heer wild’ op mijn
kermen zich over mij ontfermen:
Hij heeft mijn stem verhoord.
De Heer zal op mijn smeken
geen hulp mij doen ontbreken:
Hij houdt getrouw zijn woord.

Ps. 6:9

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

Translate

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN