Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

21 Juni – Door Christus Tot God Gaan

Waarom Hij ook volkomenlijk kan zalig maken degenen, die door Hem tot God gaan, alzo Hij altijd leeft om voor hen te bidden. Hebreeën 7:25

Als de Geest in u werkt, zult u zulke dingen in uw hart ervaren, zulke gewaarwordingen in uw geest hebben, de verzoekingen die u zult tegenkomen zullen zódanig zijn, dat niets minder dan een Verlosser Die in staat is volkomenlijk zalig te maken, u kan verlossen uit uw hopeloze situatie en uit omstandigheden die voor uw gevoel totaal hopeloos en hulpeloos zijn. Het is heel belangrijk om tot dit punt te komen. Alle beproevingen, alle verzoekingen, alle ontmantelingen, alle verlatingen die hier niet op uitkomen zijn waardeloos, omdat ze de ziel van God wegleiden. Maar de overtuigingen, de beproevingen, de verzoekingen, de ontmantelingen, de verlatingen die ons naar dit punt toe voeren — dat we niets hebben en niets kunnen doen, maar dat de Heere alleen alles moet doen—die hebben een gezegende uitwerking, omdat ze uiteindelijk Jezus heel dicht bij ons brengen.

De tekst verklaart dat ‘Hij hen volkomenlijk zalig kan maken.’ Maar heeft Hij hen niet reeds gered? Lezen we niet: ‘Die ons heeft zalig gemaakt, en geroepen met een heilige roeping’ ? (2Tim. 2:9). Verlossing is een gepasseerd feit. De uitverkorenen werden gered in de raad van God, toen hun namen in het Boek des Levens werden geschreven; en ze werden daadwerkelijk verlost toen de Verlosser aan het kruis stierf. Maar ze worden in hun geweten verlost als er een blijk van verlossing van hun ziel is. En dit hebben al Gods kinderen meegemaakt, of ze verlangen ernaar om het mee te maken; en geen enkele ziel die dit verlangen koestert zal de wereld verlaten voordat hij een blijk van deze verlossing in meer of mindere mate heeft ontvangen. Deze verlossing wordt zichtbaar als het de Heere des levens en der heerlijkheid belieft Zichzelf aan de ziel bekend te maken. En als de gezegende Geest de dingen van Christus aan het geweten openbaart, op dat moment wordt verlossing in het hart gebracht. Aldus zal het gehele levende ‘gezin’ vroeg of laat ondervinden wat het betekent dat de Heere Jezus Christus hen volkomenlijk redt.

Lezen: Romeinen 4:13-5:2

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

Translate

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN