Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

21 April

En zoudt gij u grote dingen zoeken? zoekt ze niet. Jeremia 45:5

Welke plannen en ontwerpen ’s Heeren volk ook moge bedenken, om voorspoed te hebben en in de wereld vooruit te komen, zelden laat Hij hun pogingen gelukken. Hij weet wel welke de gevolgen zouden zijn: dat dit klimop, dat rondom de stam kruipt, de boom als het ware zou verstikken en doden. Hoe meer de wereldse goederen vermeerderen, des te meer hecht het hart er zich aan; en hoe meer de liefde zich vestigt op afgoden, des te meer wordt het hart van de Heere afgetrokken. Hij laat het niet toe, dat zijn volk reeds hier beneden zijn deel weghebbe. Daarom zegt Hij tot hen in zijn Voorzienigheid, zowel als in zijn Woord: „Zoekt ze niet.” Maar, zult gij misschien zeggen: „Wat moeten wij dan zoeken?” Ik zal het u in één woord zeggen: Het onvergankelijke.Wat zijn die dingen, waar gij naar zoekt, en wel op gedsdienstig gebied? Zo gij ze in hun waar licht kondet zien, zoudt gij zien, dat ze slechts schaduwen zijn. Gij gevoelt b.v. uw gebrek aan de gave des gebeds, wanneer gij geroepen zijt in het openbaar voor te gaan; of in kleinere kring, wanneer gij in het gesprek zijt met degenen, die meer begaafd zijn dan gij, en gij mist datgene wat gewoonlijk gave genoemd wordt, zoals een groter vloed van woorden, meerdere gemakkelijkheid in het aanhalen van woorden der Schrift, en een grotere verscheidenheid van uitdrukkingen, zodat men daardoor een diepere indruk op de toehoorders maakt; de enige behoefte is eigenlijk, dat gij hoger in hun achting zoudt kunnen staan. Maar wat zouden deze giften betekenen, zo gij ze tot in de hoogste mate bezat, zodat men er u bijna om zou vergoden; wat zouden zij voor u doen, wanneer gij op uw doodsbed zult liggen? Wanneer de eeuwigheid daar voor u staat en uw ziel alleen met God te doen heeft? Dan zult gij geen gaven nodig hebben. Genade zal dan het enige zijn, dat u kan helpen.

Gij zult mij leiden door Uw raad,
o God, mijn heil, mijn toeverlaat,
en mij, hiertoe door U bereid,
opnemen in Uw heerlijkheid.

Ps. 73:12b

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

Translate

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN