Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

20 September – Paulus’ Afscheidswens

En nu, broeders, ik beveel u Gode.en het Woord Zijner genade, Die machtig is u op te bouwen, en u een erfdeel te geven onder aldegeheiligden. Handelingen 20:32

Hebt u niet soms gevoeld dat het Woord der waarheid heilige, hemelse gevoelens en aandoeningen in uw hart teweegbracht? Maar u zegt: ‘Ik kan niet ontkennen dat ik dit heb ondervonden, maar als dit zo is, waarom ben ik dan zo? Waarom weken en maandenlang zo donker? Waarom zulke kille gedachten? Waarom zo’n doods bestaan? Waarom zo opgesloten in dienstbaarheid? Waarom zo gekweld door de satan? Waarom zo geplaagd door een leger angsten en twijfels? Waarom is de Heere zo afwezig? Waarom de zonde zo aanwezig? Waarom sluit Hij mijn gebed buiten? Waarom laat Hij me strompelen in het donker als degenen die verlangen naar de ochtend?’ Kunnen we op deze klachten niet dikwijls antwoorden: ‘Doet gij dit niet zelven?’ (Jer. 2: 17). ‘De hand des Heeren is niet verkort, dat zij niet zou kunnen verlossen; en Zijn oor is niet zwaar geworden, dat het niet zou kunnen horen. Maar onze ongerechtigheden maken een scheiding tussen ons en God, en onze zonden verbergen Zijn aangezicht voor ons.’ (Jes. 59:1-2). Zijn er geen Achans in het kamp? Geen gouden tong, geen Babylonisch overkleed in de tent? Geen verborgen zonde begaan, geen afgod in het hart gezet? Maar als dit het geval is, kan dit zijn om u uw zwakheid te tonen; om uw ‘hout, hooi en stoppelen’ te verbranden; u behoeftiger en naakter aan Zijn voeten te brengen; uw eigendunk en vleselijkheid te vernietigen; en de rechterarm van menselijke kracht te breken. Juist die beproevingen, angsten, twijfels, verzoekingen, moeilijkheden en lasten waar uw ziel zo door wordt gekweld, zijn om u te ontledigen, opdat God u kan vullen; u te ontmantelen, opdat Hij u kan kleden; u neer te halen, opdat Hij u kan verheffen; u tot niets te brengen, opdat Christus alles in allen is. Hebt u ooit iets als dit in uw ziel ervaren – dat hoe dieper u in uzelf wegzonk, hoe geschikter en dierbaarder de Verlosser leek? Zijn er geen ogenblikken geweest dat er, tijdens uw beproevingen, licht en leven, vrijheid en liefde, binnenstroomden, en dat u Jezus kon vastgrijpen in de armen van het levende geloof, en u besefte dat u vredig onder zulke gevoelens zou kunnen sterven? U hebt de erfenis ontvangen .Wat is dit anders dan de erfenis—het koninkrijk Gods in de ziel, dat ‘ niet spijs en drank, maar rechtvaardigheid, en vrede, en blijdschap, door de Heilige Geest’ (Rom. 14:17) is? En waardoor hebt u het gekregen? Door uw beloften, geloften, besluiten, inspanningen, handelingen, plichten? Nee; het was ‘het woord van Gods genade’: een zoete belofte precies geschikt voor u; een gedeelte uit de Schrift onthuld aan uw hart; iets dat u bijna terzijde schoof, omdat u vond dat het onverdiend was dat God zelfs maar naar zo’n stakker als u keek.Toch was het dit ‘woord van Gods genade’ dat deze voorproef heeft gebracht, deze belofte van de erfenis hierboven in uw ziel beneden.

Lezen: Jesaja 59

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Translate

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN