Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

20 November – Die Koning Verhore Ons

0 Heere! Behoud; die Koning verhore ons, ten dage van ons roepen. Psalm 20:10

Dit is het punt waar de Heere Zijn kinderen naartoe brengt. Als Hij naar hun verlangen naar verlossing luistert, als Hij hun uitroep hoort: ‘O Heere! Behoud.’ ‘Ik ben een stervende ziel aan Uw voeten en kan alleen worden gered door Uw bloed en rechtvaardigheid, en door de persoonlijke toepassing ervan aan mijn ziel’; als dit gebed wordt verhoord, als de verlossing komt, als het geweten wordt gezuiverd, als de zonde wordt vergeven en de gelovige van het koninkrijk van de duisternis overgebracht wordt naar het koninkrijk van Gods geliefde Zoon, kijkt hij op naar, vereert hij, aanbidt hij de Zoon van God als zijn Koning. Dit wordt bekendgemaakt in Psalm 45. ‘Hoor, o Dochter! en zie, en neig uw oor; en vergeet uw volk en uws vaders huis’, alsof de Geest zei: ‘Keer al uw oude metgezellinnen de rug toe, doe afstand van al uw vroegere banden.’ ‘Zo zal de Koning lust hebben aan uw schoonheid; dewijl Hij uw Heere is, zo buig u voor Hem neder.’ ‘U hebt Hem als uw Heere ontvangen; u bent daarom niet langer van u zelve; u bent gekocht. Hij is uw Hoofd, uw Echtgenoot; Hij is uw Heere; en vereer Hem, aanbid Hem, bewonder Hem, hecht u aan Hem met heel uw hart.’ Dus als de Kerk zegt: ‘Die koning verhore ons’, betekent dit dat ze met heel haar hart in het volbrachte werk van Christus gelooft; dat ze haar ziel gebogen heeft voor de Heere des levens en der heerlijkheid, en dat ze Hem in haar ziel als de Vorst van haar uitgaande gevoelens heeft opgenomen.

Lezen: Psalm 45

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

Translate

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN