Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

20 Juli – Bevinding

Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid; want zij zullen verzadigd worden. Mattheüs 5:6

Er bestaat een groot gevaar dat mensen op kenmerken rusten in plaats van op zegeningen. Deze twee dingen zij n zeer verschillend van elkaar en dienen altij d onderscheiden te worden. Kenmerken vergelijk ik wel met mijlpalen of wegwijzers, of als u dat liever heeft, met heggen en hekken, die allemaal heel nuttig zijn om de weg aan te geven en hem veilig te omheinen; te laten zien hoever we zijn gevorderd; en een hek langs de weg is soms nuttig en handig om op te zitten en uit te rusten als we moe zijn. Maar we slapen niet graag de hele nacht onder een mijlpaal of langs een hek, en we moeten er niet aan denken als zwervers slechts een tent langs de weg met wat proviand te hebben om ons voor de nacht kost en inwoning te bieden. Het is beslist niet hetzelfde als een warme, comfortabele rustplaats, al was het maar een herberg aan de weg, waar we voedsel, warmte en onderdak kunnen krijgen, om de volgende dag met hernieuwde kracht weer op weg te kunnen gaan.

We moeten altijd goed onthouden dat kenmerken nooit zijn bedoeld om als rust, eten en onderdak te dienen. Ze zijn uitstekende wegwijzers, maar probeer ze niet te eten of er in te rusten, want u zult ze spoedig horen uitroepen: ‘Geen eten, geen rust hier! U moet verder gaan om eten en onderdak te krijgen. Dat is alleen te krijgen in het gezegende huis waar Jezus Zelf het bed opmaakt, de tafel dekt en de gasten onderhoudt.’ Laten we kenmerken niet verachten of over het hoofd zien, want ze zijn zeer nuttig op de juiste plaats, maar ons voornaamste doel en verlangen moeten toch zijn om zegeningen te verkrijgen, zoals het Woord der waarheid dat met kracht aan ons hart wordt toegepast, of Jezus, Die aan onze ziel wordt geopenbaard.

Lezen: Mattheüs 5:1-12

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Translate

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN