Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

20 Augustus – Het Onderhouden Van Het Geestelijk Leven

Laat uw lendenen omgord zijn, en de kaarsen brandende. Lukas 12:35

Onze Heere vertelt ons wat de houding is, de enige veilige en gelukkige houding van Zijn kinderen: ‘Laat uw lendenen omgord zijn, en de kaarsen brandende. En zijt gij de mensen gelijk, die op hun heer wachten, wanneer hij wederkomen zal van de bruiloft, opdat, als hij komt en klopt, zij hem terstond mogen opendoen’ (v. 3 5-3 6). Maar hoewel deze houding alleen door bijzondere genade kan worden verkregen en in stand worden gehouden, zegent de Heere toch de middelen die Hij Zelf heeft bepaald en ons heeft verleend. En het is zeker zo dat zonder deze middelen te gebruiken, het leven Gods niet gezond en krachtig volgehouden kan worden. Laten we er eens naar kijken: Een geest van gebed is zeker een van de meest genadige middelen die de Heere gebruikt om het goddelijke leven in de ziel in stand te houden. Een geest van gebed is iets heel anders dan gebed uit gewoonte, een vaststaand gebed of zelfs de gave van het gebed. Dit zijn slechts de vleselijke nabootsingen van de bemiddelende adem van de Heilige Geest in het hart van de heiligen Gods, en die daarom zonder Zijn adem kunnen bestaan. Maar het verborgen opheffen van het hart tot de Heere, het schreeuwen tot Hem gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen (Ps. 42:2), het uitstorten van de ziel tegen Hem, het zuchten en steunen om een woord van Zijn genade, een blik van Zijn oog, een glimlach op Zijn gezicht, die zoete uitwisseling en hemelse omgang met Hem op de genadetroon, die de innerlijke bemiddeling van de Geest kenmerkt — dit alles kan niet worden nagemaakt. Zo’n hecht, innig, innerlijk, bevindelijk werk ligt buiten het bereik en buiten de ervaring van de begaafdste belijder. Maar op dit pad leidt de Heilige Geest de levende kinderen van God, en terwijl zij het onder Zijn leringen en zalvingen bewandelen, ervaren ze de zoetheid en zaligheid ervan.

Lezen: Lukas 12:22-40

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

Translate

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN