Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

2 Oktober – Neem Weg Alle Ongerechtigheid

Neem weg alle ongerechtigheid en geef het goede, zo zullen wij betalen de varren onzer lippen. Hosea 14:3

‘Neem weg alle ongerechtigheid.’ U kunt liefkozingen met uw mond maken, terwijl uw hart gierigheid nawandelt (Ezech. 3 3). U kunt ’s morgens opstaan, op uw knieën vallen, de Heere vragen u gedurende de dag te bewaren, u te behoeden voor die verzoeking die u al eerder heeft verstrengeld of voor de belegering waardoor u bent gevallen. Maar zodra u bent opgestaan of de kamer hebt verlaten, bent u zo zwak, zo machteloos, niet op uw hoede, en zo gereed om in de verzoeking te vallen als ooit, wanneer de duivel u die verzoeking voorzet. Welnu, als u in die situatie verkeert, kunt u de woorden niet vanuit een eerlijk hart zeggen: ‘Neem weg al onze ongerechtigheid.’ Maar als u inziet en voelt hoe vreselijk de zonde is, hoe verachtelijk en afschuwelijk, en wat een vuil, laag, verderfelijk en slecht schepsel u bent, omdat u in deze betovering verstrengeld bent geraakt, omdat u door deze verzoeking bent overwonnen, of opzij getrokken in deze strik; als u zich op de borst kunt slaan en zeggen: ‘Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam dezes doods?’ (Rom. 7:24) of, als u zich op uw heup kunt slaan en zeggen: ‘Wee mij! is er ooit zo iemand als ik geweest, zo makkelijk neergeworpen; zo makkelijk verstrengeld, zo snel opzij getrokken; zo’n zwak en slecht schepsel? Is er ooit zo iemand als ik geweest? O, ik zou mijn hart kunnen uitrukken dat mij zo verwart!’ — als iemand door de verborgen werkzaamheden van God in zijn hart op dit punt is gekomen, dan kan hij zeggen: ‘Neem weg al mijn ongerechtigheden.’ Hij zal niet zeggen: ‘Laat me die of die zonde houden. Het is toch maar een kleintje? Mag ik die begeerte niet koesteren? Mag ik niet toegeven aan dat genot, als ik verder alles opgeef? Laat me toch alleen dit houden; o, ik kan er geen afstand van doen.’ Ik beweer dat als iemand op dat punt staat, dit laat zien dat hij geen oprecht besef van de zonde heeft; hij is niet diepbedroefd geworden, noch is hij werkelijk eerlijk voor God geworden.

Lezen: Hosea 14

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Translate

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN