Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

2 Februari

En de zalving die gijlieden van Hem ontvangen hebt, blijft in u, en gij hebt niet van node, dat iemand u lere: maar gelijk dezelve u leert van alle dingen, zo is zij ook waarachtig, en is geen leugen: en gelijk zij u geleerd heeft, zo zult gij in Hem blijven. 1 Joh. 2:27

Hebt u ooit een enkele droppel van die heilige zalfolie op uw hart gehad? Een druppel, al is het er ook maar één, zal u voor altijd tot de dienst aan God wijden. Er werd niet veel van de heilige zalfolie voor de dienst van de tabernakel gebruikt, wanneer wij bedenken de omvang en de hoeveelheid, die moest gewijd worden, want Mozes moest daarmee de hele tabernakel van de samenkomst, zowel als de heilige vaten met al hun toebehoren zalven. Wanneer hij dit heilige werk volbracht, raakte hij het ene vat na het andere met een droppel olie aan; want één druppel heiligde het vat voor de dienst van de tabernakel. De wijding behoefde niet herhaald te worden, zij was blijvende. Als u dus ooit één droppel van Gods liefde in uw hart hebt voelen vallen — één druppel van de zalving om u de Waarheid te leren, zoals zij in Jezus is, één droppel om door te dringen, te verzachten, te helen, te voeden en licht, leven en kracht aan uw ziel te geven, — dan hebt u de zalving van de Heilige Geest ontvangen; dan kent u de dingen, die u voor uw zaligheid nodig zijn en door diezelfde heilige olie bent u geheiligd en toebereid tot een eeuwige erfenis.

Die liefdegeur moet elk tot liefde nopen,
als d’olie, die van Arons hoofd gedropen
zijn baard en klederzoom doortrekt.
Z’ is als de dauw, die Hermons kruin bedekt,
die Sions top met vruchtbaar vocht besproeit
en op zijn bergen nedervloeit.

Waar liefde woont, gebiedt de Heer de zegen:
daar woont Hij zelf, daar wordt zijn heil verkregen
en ’t leven tot in eeuwigheid.

Ps. 133 : 2 en 3

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

Translate

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN