Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

19 Oktober – Evangelische Voorschriften

Ik geloof, Heere! kom mijn ongelovigheid te hulp. Markus 9:24

Ongeloof is een verdoemende zonde waar hij regeert. Het is echter geen verdoemende zonde waar hij wel voorkomt maar wordt bestreden. Met andere woorden, het is de heerschappij , niet het bestaan, van ongeloof in het hart dat ons uitsluit van het koninkrijk der hemelen. De verworpenen zijn een voorbeeld van het eerste geval, want zij leven en sterven onder de macht vanhet ongeloof. Zoals de Heere zei: ‘Indien gij niet gelooft, dat Ik Die ben, gij zult in uw zonden sterven’ (Joh. 8:24). ‘Die geloofd zal hebben, en gedoopt zal zijn, zal zalig worden; maar die niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden’ (Mark. 16:16). En de tot leven gewekte uitverkorenen zijn een voorbeeld van het laatste geval. Er zijn nauwelijks twee duidelijker voorbeelden te vinden van het bestaan van ongeloof in de harten van Gods kinderen dan die van Thomas en van Zacharias. Het ongeloof van Thomas, in wiens hart de geest van ontrouw zo krachtig werkzaam was, dat hij pas wilde geloven dat de Heere was opgestaan uit de doden, toen hij in Zijn handen de littekenen van de spijkers kon zien en zijn vinger in het litteken van de spijkers kon leggen, en zijn hand in Zijn zijde kon steken, werd ongetwijfeld niet alleen overwonnen ten voordele van de Kerk, maar ook ten voordele van de ongelovige discipel. Zijn ontrouw werd doeltreffend overwonnen door de kracht van de Heere, Die geloof aan zijn ziel overbracht door de woorden: ‘Zijt niet ongelovig, maar gelovig.’ Zijn geloof werd des te sterker omdat het zo krachtig was aangevallen. En zo was het ongetwijfeld ook bij Zacharias, die, als straf voor zijn ongeloof, negen maanden moest zwijgen. Want, toen de Heere zijn tong losmaakte, ‘werd hij vervuld’, lezen we, ‘met de Heilige Geest, en profeteerde’, in dat gezegende loflied dat we aan het eind van het eerste hoofdstuk van het evangelie van Lukas vinden. De vraag is dus niet of we ongeloof in ons hart koesteren, maar of dit ongeloof wordt tegengegaan. Als er niets anders dan ongeloof is, wee ons! Maar als dit inwonende ongeloof door een principe van de genade wordt tegengegaan, wordt weerstaan en wordt bestreden, dan zal het conflict uiteindelijk tot de overwinning leiden.

Lezen: Johannes 20:19-31

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

Translate

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN