Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

20 Oktober – Evangelische Voorschriften

De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Markus 14:38

Waar de genade Gods ook is, zij noodzaakt degene die er deel aan heeft naar Zijn eer en heerlijkheid te leven. Al spoedig merkt hij echter hoe moeilijk dat is. Zo zwak is het vlees, zo sterk de macht van de zonde, de geslepenheid van de duivel, de kracht van verlokking, en de strikken die overal voor onze voeten zijn gelegd, dat we niet kunnen doen wat we zouden willen, noch kunnen zijn wat we willen. Voordat we het goed beseffen, raken we met een of andere afgod verwikkeld, of worden we afgeleid door een of ander vleselijk genoegen, wat onze geest verduistert, en ons misschien wel voor de rest van onze dagen bitter werk oplegt. Op deze manier leren we echter niet alleen de zwakheid van het vlees kennen, maar ook waar en in wie al onze sterkte zich bevindt. En terwijl de genade van de Heere Jezus, geschikt, toereikend en overvloedig als zij is in en door de zwakte van het vlees kenbaar wordt, legt Zijn wonderbaarlijke liefde en zorg door ons zo te steunen, medelijden met ons te hebben, en barmhartigheid te tonen terwijl we terecht toorn verwachten, ons de heilige verplichting op in Zijn vrees te lopen en naar Zijn lof te leven. We zijn zulke vreemde wezens. We zijn bereid, meer dan bereid, door de Heere onderricht te worden, want we smeken Hem voortdurend, in alle oprechtheid, ons te onderrichten. Toch houden we niet van Zijn manier van lesgeven als deze in het vlees snijdt. We verlangen oprecht naar de eer en heerlijkheid van God te leven. Toch, als er een offer van geld, of gemak, of comfort of reputatie voor wordt gevraagd – meer nog als het nodig lijkt het rechteroog uit te rukken of de rechterhand af te hakken – of we trekken ons terug en verzetten ons omdat er geen makkelijker en aangenamere manier voor het vlees is. Toch, wellicht, als het ons mogelijk wordt gemaakt het offer te doen dat door het Woord en ons geweten wordt vereist, mengt zich een zoetheid in onze geest met de bitterheid van het vlees.

Lezen: Markus 14:26-42
Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

Translate

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN