Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

19 Maart – De Gave Van Christus

Onze Heere Jezus Christus, Die Zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, opdat Hij ons trekken zou uit deze tegenwoordige boze wereld, naar de wil van onze God en Vader, ‘Dewelke zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Galaten 1:3-5

Heeft u ooit uw zonden gezien? Zie eens naar de woorden, wat zijn ze veelzeggend! Heeft u ooit een blik op uw zonden geworpen? Hebben ze ooit als een schuldenlast op uw geweten gedrukt? Heeft u ooit hun zwartheid, hun enorme omvang, hun verzwarende natuur, hun ontelbaar grote aantal gezien en hoe elk ervan een eeuwigdurende hel verdiende? Is de toorn van God ooit in uw geweten terechtgekomen vanwege uw zonden? Heeft Zijn toorn ooit uw geest ingenomen? Lag Zijn hand ooit dag en nacht zwaar op u, zodat uw vochtigheid in zomerdroogte veranderde? Heeft de vloek van de wet ooit in uw geweten geklonken? Leken uw ongerechtigheden ooit groter in aantal dan de haren op uw hoofd, zodat u bijna in wanhoop wegzonk onder de gevreesde toorn van God? Als de Heere ooit iets van deze ondervinding met kracht in uw geweten heeft gewrocht, zult u ook iets zien en ervaren van wat het voor Christus betekent om Zichzelf te hebben gegeven voor uw zonden, die afschuwelijke zonden van u, die zwarte en verschrikkelijke misdaden van u die uw geweten zo hebben bedroefd, uw ziel zo hebben verontrust, en u zo vaak hebben doen vrezen dat de hel uw eeuwigdurende verblijf zou zijn. Welnu, totdat iemand iets beseft heeft van de schuld van zijn verachtelijke en afschuwelij – ke zonden, en ze als een zwaar gewicht op zijn hart en een last op zijn geweten zijn gelegd, kan hij zich niet inleven in het aangrijpende wonder van de Zoon van God, die Zichzelf ervoor offerde. Hij weet niet wat zonde is; de ware aard en de afschuwelij ke om vang ervan zij n niet voor hem blootgelegd; de schuld, he t vuil en de bitterheid ervan zij n niet aan hem onthuld door de leer van de gezegende Geest. Hij weet derhalve weinig tot niets van het aangrijpende wonder van stervende liefde en verzoenend bloed. Hij kan God niet volledig en duidelijk rechtvaardigen in de gave van Zijn Zoon, noch kan hij de liefde van Christus goed naar waarde schatten door in zulke uitzonderlijke omstandigheden van schaamte en lijden terecht te komen dat Hij zijn zonden kon dragen, en ze vernietigen door Zijn verzoenende bloed.

Lezen: Psalm 22:1-19

 

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Translate

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN