Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

19 Juni – Door Christus Tot God Gaan

Waarom Hij ook volkomenlijk kan zalig maken degenen, die door Hem tot God gaan, alzo Hij altijd leeft om voor hen te bidden. Hebreeën 7:25

Als u nog nooit tot God bent gekomen door Jezus Christus, hebt u geen belangstelling aan de dag gelegd voor deze tekst. Maar als God de Geest uw ziel tot geestelijk leven heeft gewekt, als Hij een genadewerk uitvoert in uw geweten, kunt u erop rekenen dat u zult merken dat uw aard hier wordt uitgetekend. Wat is de mens van nature? De Heilige Geest heeft deze beschrijving van hem gegeven: dat hij ‘dood was door de misdaden en de zonden’ (Ef. 2:1); dat hij is ‘vervreemd van het leven Gods door de onwetendheid, die in hem is, door de verharding van zijn hart’ (Ef. 4:18); dat hij is ‘een vijand van God in boze werken’ (Kol. 1:21), dat hij absoluut niet in staat is zijn ziel nabij God te brengen en iets te doen dat aanvaardbaar is in Zijn ogen. Als dit nu het geval is, dat de mens dood is door misdaden en zonden, ver van God verwijderd door boze werken, vervreemd van het leven Gods door de onwetendheid die in hem is, door de verharding van zijn hart, als de vleselijke geest slechts onverzoenlijk vijandschap tegenover God en godvruchtigheid is, hoe kan hij dan nabij God komen? Hij kan in schijn komen, of gewoon door het uitoefenen van zijn natuurlijke vermogens – maar een heilige en rechtvaardige God kan hem niet aanvaarden als hij zo tot Hem komt.

Dit is dus iemand die niet tot God kan gaan door het levende geloof, waardoor Lazarus uit het graf tevoorschijn zou komen, toen de stem van de Verlosser krachtig sprak: ‘Lazarus, kom uit.’ (Joh. 11:43). Maar zodra de gezegende Geest tot het geweten spreekt, zodra Zijn allerhoogste stem de ziel bereikt, gebeurt er geestelijk wat Lazarus natuurlijk deed: hij komt uit. Zodra de stem van de Heere, die vol majesteit is, zodra deze Almachtige stem de oren van Lazarus binnendrong, kwam hij tevoorschijn. En zodra de Heere tot de ziel begint te spreken door de gezegende Geest, komt zij: zij wordt bewogen, staat op uit het graf van de dood, en gaat tot God. Zodat elke ziel die God weer tot leven heeft gewekt om Zijn grote Naam te vrezen, een klaarblijkelijk aandeel in deze tekst heeft — in dat hij gaat tot God.

Lezen: Johannes 11:33-46

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

Translate

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN