Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

19 Februari

Maar uit Hem zijt gij in Christus Jezus, die ons geworden is wijsheid van God, en rechtvaardigheid, en heiligmaking, en verlossing. 1 Korinthe 1:30

Bedenk wat een hemelse zegen er is voor hen die in een levende vereniging zijn met de Zoon van God. Alles is voor hen bereid voor hun behoud en heiliging. Niets van de zegen, die moet dienen voor hun eeuwig geluk, heeft God achtergehouden. Beschouw hen als dwaas, onwetend, niet in staat de weg te zien, verlegen en terneergeslagen door duizend moeilijkheden, uitgedaagd door de zonde, verzocht door de duivel, ver afgedreven op de Oceaan. Hoe zullen zij de hemelse kust bereiken? God, heeft door een daad van soevereine liefde, Zijn geliefde Zoon tot “wijsheid” gemaakt, zodat niemand in een noodlottige einde zal afdwalen. Niemand zal de weg kwijt raken door gebrek aan hemelse leiding, zodat ze Hem kunnen vinden en die weg blijven bewandelen. Hun verheerlijkt Hoofd, Die in de hemel is, is hun tot wijsheid op aarde gemaakt, om hen tot hun hemelse erfenis te brengen. Hij opent Zijn Woord voor hun harten. Hij zendt een lichtstraal in hun zielen. Hij verlicht de geheiligde bladzijde en brengt hun voeten op het pad van waarheid en vrede. Als zij afdwalen, brengt Hij hen weer op het rechte pad. Als zij struikelen, richt Hij hen op. En welke moeilijkheden zij op hun weg ook tegenkomen, vroeg of laat komt er van Zijn genadige Majesteit een vriendelijke aanwijzing of hemelse waarschuwing. Zo zal een reiziger, hoewel dwaas, niet verdwalen op de weg van het leven. Want omdat zijn genadige Heere zijn “wijsheid” is, wordt hij veilig verder geleid, door elke moeilijkheid heen, totdat Hij hem in de heerlijkheid tegenover zich ziet.

Bemint de Heer, Gods gunstgenoten,
de Heer, die vromen hoedt
en straft het trots gemoed.
Zijt sterk, Hij zal u niet verstoten.
Hun geeft Hij moed en krachten,
die hopend op Hem wachten.

Ps. 31:19

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

Translate

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN