Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

19 Februari

Maar uit Hem zijt gij in Christus Jezus, die ons geworden is wijsheid van God, en rechtvaardigheid, en heiligmaking, en verlossing. 1 Korinthe 1:30

Bedenk welk een hemelse zegen er is voor hen, die in een levende vereniging zijn met de Zoon van God. Alles is voor hen voorbereid tot hun behoud en hun heiligmaking; niet een enkele zegen, die voor hun eeuwig geluk dienen moet, heeft God teruggehouden. Beschouw hen als dwaas, onwetend, buiten staat de weg te zien, verlegen en terneergeslagen door duizend moeilijkheden, aangevochten door de zonde, verzocht door de duivel, ver afgezworven op de Oceaan. Hoe zullen zij het hemelse strand bereiken? God heeft hun door een daad van souvereine liefde, zijn geliefde Zoon gemaakt tot „wijsheid”, zodat niemand dwalen zal tot een noodlottig einde; niemand de weg zal missen uit gebrek aan hemelse leiding, om Hem te vinden en in die weg te wandelen. Hun verheerlijkt Hoofd, Die in de hemel is, is hun gemaakt tot wijsheid op aarde, om hen te brengen tot hun hemelse erfenis. Hij opent zijn Woord voor hun harten; Hij zendt een straal van licht in hun ziel; klaart de gewijde bladzijde op en brengt hun voeten op het pad van waarheid en vrede. Als zij dwalen, brengt Hij hen terecht; als zij struikelen, richt Hij hen op; en welke de moeilijkheden ook zijn, die zij op hun weg ontmoeten, vroeger of later komt er van zijn genadige Majesteit een vriendelijke aanwijzing of hemelse waarschuwing. Dus zal een reiziger, ofschoon hij dwaas is, niet op de levensweg verdwalen, want, daar zijn genadige Heere zijn „wijsheid” is, leidt Hij hem veilig voort, door elke moeilijkheid, tot Hij hem in heerlijkheid voor zijn aangezicht ziet.

Bemint de Heer, Gods gunstgenoten,
de Heer, die vromen hoedt
en straft het trots gemoed.
Zijt sterk, Hij zal u niet verstoten.
Hun geeft Hij moed en krachten,
die hopend op Hem wachten.

Ps. 31:19

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

10 Meest Bekeken Artikelen

Steun © jcphilpot.nl