Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

16 Januari

Waarvan Jezus Christus is de uiterste hoeksteen; op welke het gehele gebouw bekwamelijk tezamen gevoegd zijnde, opwast tot een heilige tempel in de Heere. Efeze 2:20, 21

Christus is het Hoofd van ieder lid, zoals Hij het Hoofd is van het gehele lichaam. Het groeien van het lichaam, van de kinderlijke tot de mannelijke leeftijd, is de groei van elk lid afzonderlijk in het lichaam. En omdat ik een lid ben van het geheimzinnige lichaam van Christus Jezus, zal ik met Hem groeien. Het groeien mag zo langzaam en trapsgewijs gaan, dat het bijna onmerkbaar is, toch zal het groeien. Indien ik één ben met Christus, zal ik ten minste enigermate gevoed worden uit Zijn volheid. Hij is mijn leven, en Hij heeft beloofd, omdat Hij leeft, zal ik ook leven; en als ik door Hem leef, zal ik ook op en in Hem leven. Paulus kan zeggen: “Het leven, dat ik leef in het vlees, leef ik door het geloof in de Zoon van God”; en ook: “En Hij is voor allen gestorven, opdat degenen die leven, niet meer zichzelf zouden leven, maar Dien, Die voor hen gestorven en opgewekt is” (2 Kor. 5:15). Door een gezonde evangelieverkondiging worden onze zielen gevoed. Christus is ons voorgesteld in al de heerlijkheid van Zijn Goddelijk Persoon, in Zijn Godheid en Zoonschap, en in al de genade van Zijn lijdende mensheid. Zijn bondskenmerken en verwantschap, Zijn bloed en gerechtigheid, Zijn dood en opstanding, Zijn hemelvaart en verheerlijking aan de rechterhand des Vaders, Zijn tegenwoordige voorspraak en tussenkomst, Zijn medelijden als een eens lijdende maar nu verheerlijkte Hogepriester, en Zijn bekwaamheid om geheel en al, allen die door Hem tot God komen, te verlossen, dat alles wordt voor ons gebracht als voedsel voor ons geloof; en als wij smaken dat Hij goed is en ons voeden met Hem als het Brood des Levens, is er wasdom in Hem.

Zij gaan van kracht tot kracht steeds voort.
Elk hunner zal in ’t zalig oord
van Sion haast voor God verschijnen.

Ps. 84:4

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

Translate

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN