Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

15 Augustus – Genees Mij

Genees mij, Heere! zo zal ik genezen worden; behoud mij, zo zal ik behouden worden, want Gij zijt mijn lof. Jeremia 17:14

Als het de Heere enigermate belieft Zijn oor te neigen om ons gebed te horen; als het Hem belieft Zijn Woord zoet en krachtig tot ons te richten; ons iets te laten zien en voelen van ons recht op het kostbare bloed van het Lam; en onze ziel te bevrijden uit handen van de vijand – dan kunnen we zien, voelen en weten hoe groots de verlossing is die de Heere Jezus Christus tot stand heeft gebracht; en wij komen tot het inzicht dat niets anders dan zo’n verlossing die Hij heeft bewerkstelligd, en geen andere Verlosser dan de Heere Jezus Christus, echt geschikt kan zijn om onze ziel te behouden. Zo is het fundament voor alle ware godsdienst — het fundament van iedere zucht, van iedere uitroep, van elk gekreun, van elke wens, van elk verlangen, van elke ware adem van gebed – een ondervindelijke kennismaking met de ziekte in al haar verschillende vormen, en kennis, innerlijke kennis van de diepte van de zondeval, zoals zichtbaar gemaakt in ons armzalige hart. Als het dus de Heere belieft Zijn hand uit te steken, en krachtig aan onze verlossing te werken; als de Heere onze ziel zegent en tot ons komt om Zijn goedheid en liefde te openbaren, als we wat we zijn en wat we zijn geweest vergelijken met de rijkdommen van Zijn barmhartigheid en genade, hoe hoog verheft dat dan Zijn verlossing en offer, en de liefde, het bloed en de genade van de Heere Jezus Christus in onze ogen!

Lezen: 1 Petrus 1:14-25

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Translate

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN