Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

14 Mei – Die Overwint

En op de keursteen een nieuwe naam geschreven, welke niemand kent, dan die hem ontvangt. Openbaring 2:17

Soms kan uw ziel zich in droeve duisternis bevinden. U gaat naar de troon der genade; u smeekt bij de Heere; u vraagt Hem iets tot u te zeggen. Maar er komt geen antwoord, geen openbaring, geen zoet gefluister, geen openbaring van Jezus aan uw ziel. U bent er slechter aan toe als u weggaat dan toen u kwam. Of, u wordt tot een zonde verleid; een strik is voor uw voeten gezet; een belegering houdt u in zijn greep; u bent verscheurd door schuldgevoel en verontrust in uw geest. ‘ O ellendig mens die ik ben! ’ roept u voortdurend uit. Maar u kunt de strik niet losmaken, kunt uw eigen ziel niet bevrijden, kunt de belegering niet doorbreken die zo krachtig in uw zinnelijke geest werkzaam is. Onder deze gevoelens ontvangt u geen gemeenschap met God, geen zoet getuigenis, geen antwoord op het gebed, geen goddelijk licht noch verlossing, niets om u te sterken, niets om u te troosten, niets om uw ziel te bemoedigen; duisternis, schuld, dienstbaarheid grijpen u en duwen u naar beneden de diepe en donkere kerker in. Welnu, in deze tijd is er geen nieuwe naam. Als u bidt, gaat dit met gezucht en gekreun gepaard; als u leest, vindt u alleen maar zaken die u veroordelen; als u luistert, hecht uw geweten zich aan alles waarin huichelende belijders worden beschreven, maar u kunt niets aannemen dat de zwakke handen kan versterken en de wankele knieën kan verstevigen. In deze tijd is er de oude zonde, een beschuldigend schuldig geweten, een verontruste geest, een verlokkende duivel, maar helaas, geen ‘witte steen’, geen ‘nieuwe naam’. Maar na enige tijd, als de Heere u, een wenende zondaar, naar het kruis leidt, u als een arme schuldige misdager overeind helpt, en dan in uw ziel redding bekend maakt door middel van het bloed van het Lam, en hetWoord van Zijn getuigenis met kracht aan uw hart begint toe te passen, dan wordt, zodra de ‘witte steen’ wordt gegeven, ook de ‘nieuwe naam’ gegeven, ‘die niemand kent dan degene die hem ontvangt.’ Er volgen nieuwe gewaarwordingen, nieuwe gevoelens, nieuwe keuzes, nieuwe gedachten, nieuwe verlangens, en alles wordt nieuw gemaakt in de ziel van een mens.

Lezen: Jesaja 62

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

Translate

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN