Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

14 Augustus – Door Baca’s Vallei

Want Gij hebt vanwege Uw ganse Naam Uw Woord groot gemaakt. Psalm 138:2

Dit is één van die uitdrukkingen in de Schrift, die zo begrijpelijk en toch zo wonderlijk schijnen. Naar mijn gedachten is het één van de opmerkelijkste uitdrukkingen in het Woord van God. „Gij hebt vanwege Uw ganse Naam Uw Woord groot gemaakt”. De Naam van God sluit al Zijn volmaaktheden in. Alles wat God is en wat van Hem als Bezittende is geopenbaard. Zijn rechtvaardigheid, majesteit, heiligheid, grootheid en heerlijkheid en wat Hij in Zichzelf is, dat is Gods Naam. En toch heeft Hij iets, boven al Zijn Namen verheven: Zijn Woord, Zijn waarheid. Dit kan ons leiden tot het vleesgeworden Woord, de Zoon Gods, Die het Woord genaamd wordt. „Drie zijn er. Die getuigen in de hemel; de Vader, het Woord en de Heilige Geest; en deze Drie zijn Eén”, 1 Joh. 5:7. „In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God”, 1 Joh. 1:1. Gij kunt de woorden nemen, óf bedoelende dat God Zijn Woord, Zijn eeuwige Zoon boven al Zijn grote Namen heeft verhoogd, dat is, dat Hij Jezus heeft verhoogd boven al de andere volmaaktheden van Zijn majesteit; óf neem het als bedoelende Zijn geschreven Woord, hetwelk vervat is in de Heilige Schrift. Hij heeft Zijn Woord groot gemaakt boven al Zijn Namen, in de vervulling daarvan. Gods getrouwheid was Hem zo dierbaar, dat Hij deze boven al Zijn andere volmaaktheden heeft groot gemaakt. Hij zou ze liever alle tot niet hebben zien worden, dan in Zijn getrouwheid te falen. Hij heeft Zijn getrouwheid zó zeer verhoogd, dat Zijn liefde, Zijn barmhartigheid, Zijn genade eerder feilen zouden dan Zijn getrouwheid; het Woord Zijns monds en hetgeen Hij heeft geopenbaard in de Schriften. Wat hebben wij dan een gewisse en zekere zaligheid, welke rust op Zijn Woord, als God dat Woord vanwege of boven al Zijn Namen heeft groot gemaakt! Wat een nadrukkelijke verklaring is dit. Welk een schat van zegen en waarheid ligt daarin besloten! Zodat, indien God Zijn waarheid aan uw ziel heeft geopenbaard en u geloof geschonken heeft om op dat Woord der belofte uw anker uit te werpen, Hij liever al Zijn volmaaktheden zou verliezen, dan dat dit zou falen, want Hij heeft vanwege Zijn ganse Naam Zijn Woord groot gemaakt.

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Translate

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN