Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

13 Oktober – Evangelische Voorschriften

En het zal geschieden, eer zij roepen, zo zal Ik antwoorden; terwijl zij nog spreken, zo zal Ik horen. Jesaja 65:24

‘Ik zal antwoorden.’ Wat zou het voor nut hebben de Heere aan te roepen als Hij niet antwoordde? ‘Hij zal roepen en Ik zal hem antwoorden.’ Welnu, dit is iets waaraan we onze staat en godsdienst kunnen beoordelen. We weten wellicht wat het is om onze knieën te buigen voor de voetbank van de genade. We weten wellicht wat het is om woorden te uiten, of we weten wat het is diep in gebed te zijn verzonken, maar wat weten we van het antwoord? U zou niet graag steeds brieven aan iemand sturen die ver weg woont, zonder er ooit één enkele keer antwoord op te ontvangen. U verwacht een antwoord. Na uw gebed, verwacht u dan een antwoord? God zegt over Zijn kinderen dat als ze Hem aanroepen, Hij hen zeker zal antwoorden. Welnu, hoe antwoordt God Zijn kinderen? Hij antwoordt hen met Zijn kostbare Woord, laat het in hun hart vallen. Verkeert de ziel in moeilijkheden? Ja. En weerhoudt dat haar ervan God aan te roepen? Wat is het probleem; gezien het probleem is het antwoord dat ook. Is dit het besef van zonde en schuld? Is dit het, dat u terneerslaat? Misschien laat de Heere een Woord vallen als: ‘Ik, Ik ben het, Die uw overtredingen uitdelg, om Mijnentwil en uw zonden als een wolk’ (zie Jes. 43:25 en 44:22). O, wat een dierbaar antwoord! Liet God ooit zo’n woord in uw ziel neerkomen, of iets soortgelijks, want het is een teken van vele kostbare woorden waarin de Heere belooft vuil en schuld af te wassen. ‘Er is een fontein geopend tegen de zonde en tegen de onreinheid’ (Zach. 13:1) Is hij open — open voor u? Heeft God een woord tot uw hart gericht, een woord dat deze fontein opent? Komt het doordat u wat betreft wereldse aangelegenheden in moeilijkheden verkeert? Wel, God kan als het Hem behaagt u een genadig antwoord geven. ‘Laat het aan Mij over, leg uw lasten op Mij. Uw hemelseVader weet dat u wereldse dingen nodig heeft; er is geen haar op uw hoofd, nee, geen enkele haar, die niet is geteld.’Wat? Weet u niet wat u moet eten of drinken? De Heere geeft op al deze dingen een antwoord. Hij zegt: ‘Kinderen, denk er helemaal niet over na. Ben Ik niet jullie Vader, jullie hemels Vader, en weet Ik niet dat jullie die dingen nodig hebben?’ Is het dat de ziel in verwarring is door duizend zorgen, dat alles lijkt tegen te werken? De Heere laat in het hart een woord als dit vallen: ‘Alle dingen werken mee ten goede van degenen die God liefhebben’ (Rom. 8:28).

Lezen: Jesaja 65:8-25

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

Translate

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN