Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

12 Oktober

Maar wij die des daags zijn, laat ons nuchteren zijn, aangedaan hebbende het borstwapen des geloofs en der liefde, en tot een helm, de hope der zaligheid. 1 Thessalonicensen 5:8

Nuchterheid in de godsdienst is een zegenrijke gave en genade. In ons allerheiligst geloof is geen plaats voor lichtzinnigheid. De zaken, die onze vrede aangaan, zijn ernstige, gewichtige zaken, en zo zij enigermate zwaar en krachtig op onze ziel wegen, zullen zij die lichtzinnigheid wegnemen, die de uitdrukking is der vleselijke gezindheid. Maar nuchterheid vereist niet alleen het niet aanwezig zijn van alle ongepaste lichtzinnigheid in woorden en gedrag, maar ook van alle wilde werkingen der verbeelding in de dingen Gods. Zij kenmerkt dus die „geest ener gezonde ziel”, welke de Apostel noemt de gave Gods. Levende godzaligheid heeft, het is waar, haar verborgenheden; haar openbaringen en getuigenissen; haar geestelijke en bovennatuurlijke ontdekkingen en werkingen; maar deze alle komen door het Woord der Waarheid, hetwelk eenvoudig, krachtig en kernachtig is, en even ver verwijderd van alles wat denkbeeldig, wild of vluchtig is, als het licht is van de duisternis; en krachtig zijn als het Woord der Waarheid zelf, door welks tussenkomst, door de kracht des Geestes, die daden worden volbracht en opgewekt. Zo iemand hieraan twijfelt, laat hem dan in een ernstig ogenblik de laatste gesprekken lezen van de gezegende Heere met zijn discipelen. Hoe eenvoudig, hoe kernachtig zijn die woorden. Moet dan ook niet het geloof, hetwelk ontvangt, aanneemt en met deze woorden van genade en waarheid samenstelt de hoop, die vast ligt in de beloften, daarin uitgedrukt, de liefde, welke de genadige en verheerlijkte Persoon omvat, van Hem, die ze sprak, eenvoudig en vast zijn? Welke plaats is er dan in zulk een geloof, zulk een hoop en zulk een liefde voor opgewonden verbeelding, wilde berekeningen en valse vergeestelijking der Schrift, meer dan in het Woord des Heeren zelf?

Houd ons gemoed voor U bereid,
opdat het blij uw komst verbeid’,
daar ’t in een stil vertrouwen leeft,
dat Gij ons onze schuld vergeeft.

Avondzang :4

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

Translate

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN