Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

12 Augustus – Door Baca’s Vallei

Want indien het bloed der stieren en bokken, en de as der jonge koe, besprengende de onreinen, hen heiligt tot de reiniging des vleses; hoeveel te meer zal het bloed van Christus, Die door de eeuwige Geest Zichzelf Gode onstraffelijk opgeofferd heeft, uw consciëntie reinigen van dode werken om de levende God te dienen. Hebreeën 9:13,14

Wat een grote genade is het, een consciëntie te hebben, die enigermate gereinigd is van dode werken om de levende God te dienen; een vrije toegang te hebben tot Zijn gezegende majesteit, enige blijdschap te beleven om voor Hem te wandelen; enig ontslag van twijfel en vrees te hebben, enige wegneming van die oefeningen, die de geest beproeven en dikwijls zware lasten op de ziel brengen. Na al onze omzwervingen moeten wij evenwel altijd tot dezelfde plaats komen; na al onze afwijkingen moeten wij bij vernieuwing tot dezelfde plaats gebracht worden, waar de schuld wordt weggenomen, genade uitgeroepen en vrede geopenbaard. Want is het niet alzo, dat het bloed van Christus reinigt van alle zonden? Waar Hij een eeuwige verzoening voor ons heeft aangebracht, verliest Zijn bloed nooit zijn kracht, maar zal te allen tijde de consciëntie van ieder belast en beladen lid van Zijn verborgen lichaam reinigen, zo lang de consciënties derzulken de reiniging van node hebben, totdat Hij al Zijn verlosten zonder vlek zal voorstellen voor Zijn heerlijkheid in ongekende vreugde.

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

Translate

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN