Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

11 April

Behoudt het goede. 1 Thessalonicensen 5:21

Er zijn hoofdzakelijk twee dingen, die elke heilige Gods geroepen is te behouden; deze zijn, ten eerste: het begin van Gods werk aan zijn ziel; en ten tweede: zijn verlossing. Ook elke openbaring, die gij van de Heere Jezus Christus gehad hebt; elke toepassing van zijn zoenbloed; elke ontdekking van zijn glorierijke Persoon of van zijn liefde in het hart uitgestort wordende, behoudt dat, want het is goed. En zo mag ik zeggen: behoudt elke belofte, die tot u kwam, elk antwoord op het gebed door u ontvangen; elke gevoelde zegen, die door een Goddelijke kracht in uw hart kan gewerkt zijn. Dit alles is goed. Het komt van een goede God; het werkt in een goede weg; het leidt tot een goed einde; het zal een goed sterfbed bereiden en uin een zalige eeuwigheid overvoeren. Daarom „behoudt het goede”. Alles wat als waarlijk goed aan uw geweten is aanbevolen; elk goed mens; elk goed leraar; elk kind van God, met wie gij gemeenschap gevoelt; elk goed voorschrift, woord en werk; kortom, alles wat aan uw geweten aanbevolen wordt als geestelijk en Goddelijk, houdt dat vast en gij zult er voordeel van ondervinden. Verwerpt alles wat slecht, ongepast, goddeloos, dwaalbegrip, ketterij is; verwerpt dat alles — toont hun geen de minste genade. Houw ze neer in het hart; houw ze neer zoals Samuël Agag in Gilgal neerhieuw.

Hoe dierbaar zijn m’Uw wonderdaan,
zij zijn onmoog’lijk na te gaan.
Hoe menigvuldig zijn z’, o Heer!
Zou ik die tellen, ’k zou veeleer
’t getal der korrels zand bepalen.
Uw wond’ren zijn niet af te malen.

Ps. 139:10

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

Translate

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN