Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

10 Oktober – Evangelische Voorschriften

Looft de Heere, roept Zijn Naam aan. 1 Kronieken 16:8

Hebt u geen daden van barmhartigheid aan God te danken? Hebt u geen gunsten ontvangen waarvoor u Zijn heilige naam kunt zegenen? Heeft Hij niets voor u gedaan? Heef Hij niets voor u door de genade gedaan? Kunt u Zijn grote Majesteit geen eer of dank betonen? De Heere zou dit opvatten als onvriendelijk. Als u iemand iets geeft, verwacht u er dan geen erkenning voor? Als hij een gunst van u zou ontvangen en zich dan zou omdraaien alsof hij iets had ontvangen waarop hij recht had, zou u hem dan niet onvriendelijk vinden? Welnu, is dat niet ook zo bij de dingen Gods? Als de Heere iets geeft, verwacht Hij dan geen dankbaar hart? Als u zaken als vanzelfsprekend ontvangt, als zaken waarop u recht heeft, hoeft u God niet te bedanken. Als u op zaterdagavond uw loon ontvangt, hoeft u uw baas er niet voor te bedanken, het is van u, u hebt het verdiend. Maar u mag uw baas wel bedanken, en het is goed als u hem dankbaar bent. U hoeft hem niet te bedanken, maar het mag wel. Dus als een goede gezondheid en kracht vanzelfsprekend voor u zijn, hoeft u God er niet voor te danken. Maar als u ze ontvangt als daden van barmhartigheid die aan een opstandige die het niet verdient worden geschonken, als gunsten die aan een stakker die niets dan de hel verdient worden gegeven, dan is een dankbetuiging op zijn plaats. Het heerlijkste deel van een gebed is het dankbetoon. Dat is wat het hele offer zoet maakt. Ik ga u niet vertellen hoe u moet bidden. U zult het echter aangenaam vinden God meer te bedanken voor de daden van barmhartigheid die u hebt ontvangen. Als u uw gebed met een lofprijzing begint, kunt u ook met een lofprijzing eindigen. Als u begint met Hem te danken voor wat Hij in de voorzienigheid heeft gedaan, kunt u eindigen met Hem te danken voor wat Hij in de genade heeft gedaan. Waarvoor moet u God danken? Heeft u niet veel aan Hem te danken? Er is Gods genade, een open Bijbel, wat een zegen is een open Bijbel! En er is nu hoop in uw ziel dat u deel heeft aan Christus’ kostbare bloed. Alles wat Hij voor u heeft gedaan door Zijn Geest en genade, is een voorwerp en een kwestie van lof.

Lezen: 1 Kronieken 16:7-36

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

Translate

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN