Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

11 Oktober – Evangelische Voorschriften

Looft de Heere, roept Zijn Naam aan. 1 Kronieken 16:8

Alles wat de Heere voor u heeft gedaan door Zijn Geest en genade is een voorwerp en een zaak van lof, maar als dat te hoog gegrepen is voor u, kunt u beginnen met daden van barmhartigheid door de Voorzienigheid. Een goede vriend van me was enkele jarenlang dichtgeklapt, niet doordat hij afvallig was geworden, want hij bleef naar het verkondigde Woord luisteren en woonde het genademiddel even regelmatig als iedereen bij. Hij kwam telkens weer naar me luisteren als ik in Londen was. Toen hij in die toestand verkeerde, had hij het gevoel dat hij naar de hel behoorde te gaan en nauwelijks kon hopen op de hemel. Maar er was een tijdelijke omstandigheid die rond die tijd speelde, waardoor er zich donkere wolken boven hem samenpakten. ‘Nu,’ zei hij tegen zichzelf, ‘ik kan in ieder geval de Heere vragen deze wereldse zaak recht te zetten. Misschien luistert Hij wel naar me, hoort Hij me aan over deze zaak.’ En terwijl de gedachte in zijn hoofd omging, viel hij op zijn knieën, en de Heere drong zijn ziel binnen met de zoete belofte: ‘Bidt, en u zal gegeven worden; zoekt, en gij zult vinden; klopt, en u zal opengedaan worden’ (Matth. 7:7; Luk. 11:9). En toen kwam hij ertoe te smeken om geestelijke daden van barmhartigheid, omdat de Heere in zijn ziel keek, en als antwoord verbrak de Heere zijn gebondenheid en zegende hem op zoete wijze met herstellende barmhartigheid en vergevende liefde. Hij begon een God van de Voorzienigheid te danken, en eindigde met het loven van een God van genade; hij begon met het voorleggen van een wereldse moeilijkheid aan God, en het eindigde ermee dat de Heere leven aan zijn ziel verleende. Ook u kunt dit proberen. Als u angst of twijfel hebt, komt dit door uw tijdelijke moeilijkheden en omstandigheden. U kunt Zijne genadige Majesteit uw verzoeken voorleggen. Als u Hem kunt danken voor wat Hij voor u heeft gedaan in wereldse aangelegenheden, gaat uw hart hierdoor wellicht open om de weg vrij te maken, zodat de Heere uw ziel kan binnengaan en u met vreugde en vrede kan vervullen.

Lezen: Psalm 34

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

Translate

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN